Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
20.04.2017Pierwsza partia kompostowników trafiła do mieszkańców

230 zakupionych przez gminę kompostowników na odpady zielone odebrali już mieszkańcy Czechowic-Dziedzic w ramach pierwszej tury ich wydawania.

Kolejna planowana jest na początek maja, kiedy to mieszkańcom miasta i sołectw gmina przekaże kolejnych 400 kompostowników. Chęć wydzierżawienia kompostownika zgłosiło w czechowickim Urzędzie Miejskim w sumie 820 osób.

Wnioski o użyczenie kompostowników na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice można składać od 25 października ubiegłego roku. Celem przyjętego programu jest promowanie proekologicznych postaw mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami biodegradowalnymi, w tym odpadami zielonymi, promocja kompostowania odpadów na własne potrzeby oraz ograniczenie ilości wytworzonych odpadów zielonych, kierowanych do składowania.

Program został przyjęty z inicjatywy Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta, w związku z docierającymi od mieszkańców sygnałami, dotyczącymi problemu zagospodarowywania odpadów zielonych. Odpady biodegradowalne, w tym występująca w największych ilościach trawa, są oczywiście przyjmowane (w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych) przez gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Skoszoną trawę trzeba tam jednak dostarczyć, a – wiedzą o tym posiadacze ogrodów – w czasie wzmożonej wegetacji trawy, koszenie trawników odbywa się nawet co tydzień. Dla właścicieli ogrodów oznacza to kłopot w postaci konieczności przewożenia skoszonej trawy do PSZOK-u, zaś dla gminy rosnące koszty utylizacji dostarczanej przez mieszkańców biomasy, podrażające funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Istotnym efektem kompostowania jest też samo pozyskiwanie kompostu – najlepszego nawozu organicznego, użyźniającego i spulchniającego glebę. By zachęcić mieszkańców do kompostowania odpadów zielonych, gmina postanowiła zakupić kompostowniki i przekazać je chętnym na podstawie umów użyczenia.

Akcję ich wydawania rozpoczęto właśnie teraz, u progu sezonu na koszenie trawników oraz inne prace związane z pielęgnacją przydomowych ogrodów. Kompostowniki mieszkańcom gminy przekazywane są bezpłatnie, na podstawie złożonego wniosku i podpisanej umowy o użyczenie, na okres 5 lat od daty zawarcia umowy.

Na zakup kompostowników w tegorocznym budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 150 tysięcy złotych. Po przeprowadzeniu przetargu i zakupie pierwszej partii kompostowników okazało się, że pieniędzy wystarczy w tym roku na kupno co najmniej 830 kompostowników. Do 11 kwietnia br., do realizującego program Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Czechowicach–Dziedzicach wpłynęło 820 wniosków. W tej chwili zabezpieczone na bieżący rok środki wystarczą więc na pokrycie kosztów zakupu kompostowników dla wszystkich chętnych. Wnioski jednak można i warto składać nadal. Kompostowniki, które nie zostaną odebrane w ciągu 30 dni od zwarcia umowy, będą bowiem przekazywane kolejnym zainteresowanym. Gdyby zaś zainteresowanie mieszkańców bezpłatną dzierżawą kompostowników było jeszcze większe, gmina nie wyklucza kontynuowania programu ich zakupu w kolejnym roku.

Zdecydowana większość dzierżawionych przez mieszkańców kompostowników (ok. 85 proc.) ma pojemość 800 litrów. Tylko niewielka część mieszkańców, posiadających najmniejsze ogródki, deklaruje chęć dzierżawy kompostowników o pojemności 400 litrów. Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o użyczenie zostaną telefonicznie poinformowani o terminie podpisania umowy oraz wydania kompostownika.

Kompostowniki wydawane są mieszkańcom na terenie zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, przy ulicy Drzymały 16 w Czechowicach-Dziedzicach.

ŁP (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT