Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
13.10.2017XV Bieg śladami ks. Józefa Londzina

21 października, na terenie stadionu MOSiR w Zabrzegu odbędzie się XV Bieg śladami ks.Józefa Londzina. To trzeci bieg z cyklu "Biegiem po zdrowie".

REGULAMIN

21.10.2017

XV Bieg Śladami ks. Józefa Londzina

1. CEL IMPREZY: Popularyzacja masowych biegów przełajowych wśród społeczeństwa.

2. ORGANIZATOR: Urząd Miejski w Czechowicach – Dziedzicach, Sołectwo Zabrzeg, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach, Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zabrzegu, polWAX – parafiny przemysłowe

3. TERMIN I MIEJSCE: 21.10.2017 r (sobota) na terenach przyległych do stadionu MOSiR w Zabrzegu , ul. Stadionowa 30.

4. BIURO ZAWODÓW: Stadion MOSiR Zabrzeg, ul. Stadionowa 30.

Weryfikacja do biegu w godzinach 8.00 - 9.30

5. UCZESTNICTWO: Dzieci za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów (dzieci i młodzież do lat 18). Dorośli z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn. W przypadku grup zorganizowanych za sprawdzanie oświadczeń rodziców odpowiedzialny jest opiekun grupy zgłaszanej do biegu.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

6. KATEGORIE WIEKOWE

DZIEWCZĘTA rocznik 2011 i młodsze

CHŁOPCY rocznik 2011 i młodsi

DZIEWCZĘTA rocznik 2010

CHŁOPCY rocznik 2010

DZIEWCZĘTA rocznik 2009

CHŁOPCY rocznik 2009

DZIEWCZĘTA rocznik 2008

CHŁOPCY rocznik 2008

DZIEWCZĘTA rocznik 2007

CHŁOPCY rocznik 2007

DZIEWCZĘTA rocznik 2006

CHŁOPCY rocznik 2006

DZIEWCZĘTA rocznik 2005

CHŁOPCY rocznik 2005

DZIEWCZĘTA roczniki 2004-2003- 2002

CHŁOPCY roczniki 2004-2003- 2002

DZIEWCZĘTA roczniki 2001-1998

CHŁOPCY roczniki 2001-1998

KOBIETY rocznik 1997 i starsze

MĘŻCZYŹNI rocznik 1997 i starsi

7. ZAPISY:

Zgłoszenia zbiorowe (minimum 5 uczestników) z danej szkoły (lub innej jednostki) prowadzone są przez internetowy system znajdujący się pod adresem: mosir.input.com.pl.

Zgłoszenia uczestników dokonuje tylko i wyłącznie opiekun poszczególnej grupy.

Zgłoszenia indywidualne prosimy dostarczać pod adres MOSiR Zabrzeg ul. Stadionowa 30

w dniu zawodów w godz. 8.00-9.30 w biurze zawodów.

8. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Indywidualnie za miejsca I-III medale, I-VI dyplomy . Losowanie nagród.

9. KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców (20 pkt za I miejsce, 19 za II miejsce itd. aż do I pkt za XX miejsce i dalej).

Klasyfikacja drużynowa wszystkich startujących szkół. W tej klasyfikacji biorą udział szkoły reprezentowane przez min. 10 uczniów. Punktuje 20 najlepszych wyników z danej szkoły.

10. DANE OSOBOWE:

- Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu,

wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

- Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

- Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

- Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Każdy uczestnik otrzyma ciepły posiłek

- Dla szkół gminnych będzie zorganizowany transport.

- Uczestnicy są ubezpieczeni przez organizatora.

- Uczestnicy zawodów nie biegają w kolcach.

- We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje Organizator i Komisja Sędziowska.

 

XV Biegu Śladami ks. Józefa Londzina 21.10.2017r

 

Godz. 8.00 - 9.30 Zapisy i weryfikacja.

Godz. 9.30 - Złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. Józefa Londzina

Godz.10.00 Uroczyste otwarcie zawodów.

10.15 Bieg dzieci z rocznika 2011 i mł. ok. 300m

10.30 Bieg dzieci z rocznika 2010 ok. 400m

10.45 Bieg dzieci z rocznika 2009 ok. 400m

11.00 Bieg dzieci z rocznika 2008 ok. 400m

11.15 Bieg dzieci z rocznika 2007 ok. 800m, 1000m

11.30 Bieg dzieci z rocznika 2006 ok. 800m, 1000m

11.45 Bieg dzieci z rocznika 2005 ok. 800m, 1000m

12.00 Bieg młodzieży z rocznika 2004-2002 dziewczęta ok. 1000m

12.15 Bieg młodzieży z rocznika 2004-2002 chłopcy ok. 1600m

12.30 Bieg młodzieży szkół średnich i dorosłych - kobiety 1000m, mężczyźni 2000m

ok. 12.45 Dekoracja zwycięzców

ok. 13.15 Losowanie nagród

ok. 13.45 Zakończenie imprezy

Źródło : MOSiR Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT