Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
05.02.2018Rusza nabór na dofinansowanie zakupu instalacji OZE

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza nabór dokumentów zgłoszeniowych od mieszkańców do realizacji projektu grantowego pn. „Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”. Stosowne Zarządzenie Burmistrza Czechowic-Dziedzic załączone poniżej.

Deklaracje udziału w projekcie wraz z pozostałymi dokumentami należy składać w terminie od 5 lutego do 7 marca 2018 r. na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1. Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać wyłącznie w wersji papierowej, w zaklejonej kopercie - opisanej: „Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”, imię, nazwisko oraz adres osoby składającej deklarację w godzinach pracy Urzędu.

Na komplet dokumentów zgłoszeniowych składają się:

  1. Deklaracja udziału w Projekcie, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.
  2. Ankieta dotycząca instalacji OZE, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.
  3. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej nie starszej niż 3 miesiące, akt własności, umowa).
  4. Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności gospodarczej, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu.
  5. Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu.
  6. Oświadczenie dotyczące deklaracji wymiany poszycia dachu wykonanego z eternitu (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu.

Jedocześnie przypominamy, że złożenie przez mieszkańców deklaracji udziału w projekcie umożliwi Gminie Czechowice-Dziedzice przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla mieszkańców zakupu instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych, instalacji pomp ciepła i kotłów na pelet w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wyniki naboru i informację o pozyskaniu dla Państwa środków unijnych poznamy najwcześniej we wrześniu 2018 r.

Wysokość dofinansowania to 95% kosztów kwalifikowanych netto, pod warunkiem przyznania Gminie Czechowice-Dziedzice przez Urząd Marszałkowski dotacji ze środków unijnych.

Zatem zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem naboru oraz dokumentacją zgłoszeniową i wzięcia udziału w naborze.

W załączeniu uchwalony Regulamin naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Program poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” wraz załącznikami, w tym niezbędną dokumentacją zgłoszeniową.

 

SR/UM, PM (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT