Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
20.02.2018Wyniki przeprowadzenia konsultacji

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza wyniki przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2018.

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 23 stycznia 2018 r. do 12 lutego 2018 r. w trybie uchwały Nr XLVIII/417/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 21 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2010 r. Nr 216, poz. 3153 ) oraz art. 11a, ust. 7, pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)

Forma konsultacji polegała na możliwości wyrażenia przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty uwag i opinii na formularzu konsultacji w sprawie wyżej wymienionego Programu, które można było składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, a także poprzez pocztę tradycyjną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: os@um.czechowice-dziedzice.pl.

W czasie trwania konsultacji organizacje pozarządowe oraz pozostałe uprawnione podmioty nie wniosły uwag ani opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2018.

OS/UM, PM (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT