Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
20.02.2019Nabór wniosków

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Gminą Czechowice-Dziedzice informują, iż nabór wniosków o przyznanie  przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I” odbędzie się w terminie: 21.02.2019 – 28.02.2019.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych, wymaganym dokumentem do ubiegania się o wsparcie pomostowe jest wypełniony Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami, co najmniej:

a) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 10 do niniejszego Regulaminu) lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 11 do Regulaminu),

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 12 do Regulaminu),

c) harmonogram rzeczowo-finansowy (zał. 17 do Regulaminu).

d) w przypadku osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zał. 18 do Regulaminu).

Dokumenty można składać w:

- Biurze Projektu: w Stowarzyszeniu „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała; tel. 33 496 02 00; biuro otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

- Siedzibie Partnera Projektu: Urząd Miejski w Czechowicach Dziedzicach – dziennik podawczy, Plac Jana Pawła II 1, Czechowice-Dziedzice, w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do środy 7.30 – 15.30, w czwartki 7.30-17.30 oraz w piątki 7.30 -13.30

Procedura składania wniosków o wsparcie pomostowe  opisana jest szczegółowo w §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych.

Regulamin przyznawania środków finansowych  

SR/UM, PM (UM Czechowice-Dziedzice)

Loga

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT