Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
19.08.2019Komunikat Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach informuje, iż w oparciu o art. 5, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 – tekst jednolity) przystępuje się do opracowania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Zgodnie z § 22 ust. 1 Programu Współpracy Gminy Czechowice-Dziedzice z Organizacjami Pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r., organizacje w terminie do 30 sierpnia 2019 r. mogą składać propozycje zadań do Programu na 2020 r.


Właściwe druki można znaleźć w poniższym pliku, na stronie internetowej www.bip.czechowice-dziedzice.pl otwierając kolejno zakładki: Urząd Miejski, moja sprawa, spis spraw, Wydział Spraw Obywatelskich, organizacje pozarządowe, wzór propozycji do edycji, lub pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Ks. Barabasza 1, pok. nr 3, tel. do kontaktu 32 214 71 60.

https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/res/serwisy/pliki/21832670?version=1.0

SO/UM, ŁP (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT