Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
16.12.2019Wykonano odwodnienie skrzyżowania ulic Szkolnej i Węglowej

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej wygospodarował pieniądze na wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic Szkolnej i Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach, regularnie zalewanego podczas nawalnych lub długotrwałych opadów deszczu. Obie ulice to drogi powiatowe, a zadanie udało się zrealizować dzięki staraniom Burmistrza Mariana Błachuta. Prace właśnie dobiegają końca.

- Skrzyżowanie to podczas ulewnych deszczy było często zalewane. Zastoina wody powstająca wówczas w obrębie skrzyżowania miała ok. 50cm głębokości i utrzymywała się jeszcze długo po ustaniu opadów deszczu. Było to przyczyną problemów z przejazdem samochodów oraz powodowało powstawanie tzw. „cofki” w kanalizacji deszczowej do piwnic okolicznych budynków mieszkalnych - mówi Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Andrzej Rzepka.

Na prośbę Przewodniczącego Zarządu Osiedla Renardowice Kazimierza Urbańskiego Burmistrz Marian Błachut, po wizji lokalnej i rozmowach z mieszkańcami, zdecydował o zleceniu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach sprawdzenia za pomocą kamery i tzw. zadymiarki przyczyn tego problemu. Przyczyna okazała się być złożona, a wpływały na nią: zbyt mała ilość kratek ściekowych w obrębie skrzyżowania, za małe średnice rur odpływowych od kratek oraz załamanie rury na kolektorze wzdłuż ulicy Węglowej.

Na zorganizowanym w Urzędzie Miejskim spotkaniu, Zarząd Dróg Powiatowych został poinformowany o problemie i zobligował się do jego usunięcia. Po wygospodarowaniu środków w budżecie, ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie tych prac, wybrany w ich wyniku wykonawca - PWiK, przystąpił do prac budowlano-instalacyjnych które dziś dobiegają końca.

- Do całkowitego zakończenia prac pozostało jeszcze tylko odtworzenie nawierzchni i uporządkowanie terenu. Zakres prac oraz ich wykonanie sprawdzał dziś osobiście Zastępca Burmistrza Czechowic-Dziedzic Paweł Mrowiec – dodaje Prezes PWiK Andrzej Rzepka - Ustalono, że miejsce prac będzie w dalszym ciągu monitorowane, aby mieć pewność, że zakres zleconych prac był wystarczający.

PWiK, ŁP (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT