Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
17.12.2019Budżet gminy na 2020 rok przyjęty jednogłośnie

Na sesji 17 grudnia br. Rada Miejska przyjęła budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2020. Planowane wydatki budżetu po raz pierwszy w historii gminy przekroczą ćwierć miliarda złotych.

Ustalono dochody budżetu gminy na rok 2020 w łącznej wysokości 235.491.377,25 złotego, w tym dochody bieżące 226.531.178,80 złotego i dochody majątkowe 8.960.198,45 zł.

Wydatki budżetu w przyszłym roku powinny się zamknąć w kwocie 251.731.224,05 złotego, w tym wydatki bieżące 219.322.142,53 złotego i wydatki majątkowe 32.409.081,52 złotego. Planowany deficyt to 16.239.846,80 złotego i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Przychody budżetu gminy mają wynieść łącznie 19 milionów złotych, a rozchody 2.760.153,20 złotego (w tym pożyczki 419.096,20 zł i kredyty 2.341.057 zł). Utworzono rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500 tysięcy złotych oraz rezerwy celowe w kwocie łącznej 1.817.371,53 złotego, w tym rezerwy celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (670.000 zł), zadania jednostek pomocniczych (242.371,53 zł) oraz wydatki bieżące oświaty (905 tysięcy złotych).

Budżet został przyjęty jednogłośnie - za przyjęciem uchwały budżetowej głosowali wszyscy radni i radne z wszystkich klubów.

ŁP (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT