Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
21.01.2007Sesja 19.01.2007 r

W piątek 19 stycznia 2007 r odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej Czechowic-Dziedzic. Zauważyć można już brak zainteresowania, bo liczba biorących udział mieszkańców spadła do zera. Po sprawach proceduralnych, ślubowanie złożyli nowi radni : Bożena Głąbek i Jerzy Sosna. Następnie rozpatrywano uchwały przygotowane na sesję : - gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (temat omawiała Irena Czaja), - regulamin w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (omawiał Dyrektor ZOPO Andrzej Kamiński), - zmiana uchwały w sprawie ustalania cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego wykonywane przez zakład budżetowy Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach (małe zmiany cen biletów, cennik podamy po ukazaniu się uchwały), - pobór opłaty skarbowej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, - delegowanie przedstawiciela Czechowic-Dziedzic na Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich (reprezentować gminę będzie burmistrz Marian Błachut). Później zarządzono krótką przerwę, po której zmieniono składy osobowe komisji stałych : - Bożena Głąbek będzie członkiem Komisji Rozwoju i Rolnictwa oraz Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, - Jerzy Sosna zgłosił chęć pracy w Komisji Rewizyjnej i Komisji Samorządności i Porządku Publicznego. Po tych zmianach wybrano zastępców przewodniczących komisji stałych. Zostali nimi : - Jerzy Sosna : Komisja Rewizyjna, - Bolesław Jonkisz : Komisja Budżetu i Finansów, - Grzegorz Lubecki : Komisja Rozwoju i Rolnictwa, - Damian Żelazny : Komisja Kultury, Oświaty i Sportu, - Jerzy Sosna : Komisja Samorządności i Porządku Publicznego, - Łukasz Dobucki : Komisja Polityki Społecznej. Na koniec sesji Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym. Odbył on spotkania z przedstawicielami TRW w sprawie inwestycji na terenach po byłej fabryce Apollo. Sprawa komplikuje się, gdyż firma ta inwestuje na terenach czystych ekologicznie. Strony doszły do porozumienia, iż wybiorą firmę, która oceni stan tego terenu. Przewidywany termin wyboru firmy i zapoznania się z wynikami – koniec marca 2007 r. Drugi inwestor VALEO dokonuje komasacji działek i na wiosnę przewiduje włączenie tego terenu do KSSE. Po zakończeniu inwestycji, w 2009 roku przewiduje powstanie 600 miejsc pracy. Burmistrz informował radnych o spotkaniach z innymi przedsiębiorcami (nie padły żadne nazwiska i nazwy), którzy są zainteresowani inwestycjami na terenie naszej gminy. Radni pytali się o sytuację w czechowickiej POLFIE. Tutaj, zasłaniając się tajemnicą, poinformował tylko, że zakład ten będzie miał nowego inwestora, który planuje zakup 5 ha gruntu pod nowe inwestycje i włączenie ich do SSE. Na terenie tym mogłyby inwestować inne firmy. Po zakończeniu inwestycji powinno powstać 150 nowych miejsc pracy. Burmistrz poinformował radnych o pierwszej zmianie personalnej w podległych mu placówkach. Wobec utraty zaufania do dyrektora Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sylwestra Broncla, odwołał go ze stanowiska z dniem 15.01.2007 r. Z dniem 16.01.2007 r stanowisko to objął Jan Matl (złożył on na ręce przewodniczącego Rady pismo o rezygnacji z mandatu radnego). Najwięcej emocji wzbudziła informacja na temat budynku ZZK przy ulicy Konopnickiej oraz sąsiedniej działki. Przypomnijmy, poprzednia rada planowała zakup tego budynku z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej i innych instytucji. Po wyborach, nowy burmistrz nie wprowadził tego zadania do wydatków, które nie wygasają z upływam 2006 roku. Po zapoznaniu się z sytuacją, dowiedział się, że operat szacunkowy stracił ważność dwa lata temu. Wstępnie przekazał właścicielom posesji zainteresowanie tym terenem. Jednak w okresie świąteczno – noworocznym nie mógł skontaktować się z właścicielem (urlop, nieobecność w pracy). Po nowym roku z „poczty pantoflowej” dowiedział się, że w połowie grudnia podpisano umowę przedwstępną z „rodzimym przedsiębiorcą”. Również właściciel posesji zaczął unikać lokalnej władzy. I w tym miejscu nastąpiła informacja od radnego Zygmunta Mizery, że on nie miał problemów ze skontaktowaniem się z właścicielem w tym czasie. Po krótkiej wymianie zdań panowie pozostali przy swoich racjach. Na zakończenie sesji radni dyskutowali, jak ma wyglądać kolejność tematów na sesji. Byli radni powiatowi : Alicja Ogiegło i Zygmunt Mizera, przekazali swoje spostrzeżenia z obrad Rady Powiatu z możliwością wykorzystania ich na sesji Rady Miejskiej. Obrady zakończono około godziny 13.15 (od godziny 10, to strasznie krótko w stosunku do poprzedniej kadencji). Informacja własna

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT