Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
23.03.2020Komunikat UM

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej tereny w rejonie ,,Stawu Kopalniak” i ,,Stawu Pław Dolny”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zostaje przedłużone do dnia 30 kwietnia 2020 r.

O ww. wyłożeniu informowaliśmy na naszej stronie internetowej obwieszczeniem w dniu 06.03.20120 r., w którym koniec wyłożenia planowany był na dzień 14.04.20120 r.

Zmianie ulega również termin dyskusji publicznej - z dnia 26 marca 2020 r., na dzień 30 kwietnia 2020 r.   

Z całością dokumentacji można zapoznać się na stronie internetowej urzędu BIP.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Czechowic-Dziedzic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2020 r. Druk uwag do pobrania w ww. zakładce.

Informacja o wyżej wymienionej zmianie terminów zostanie podana w ogłoszeniach i obwieszczeniach:

  • do wszystkich radnych
  • na stronie internetowej urzędu www.czechowice-dziedzice.pl,
  • na stronie internetowej urzędu BIP www.bip.czechowice-dziedzice.pl
  • w prasie (Dziennik Zachodni - data publikacji 20.03.2020 r.)
  • do przewodniczącego osiedla (gabloty osiedlowe - informacyjne)
  • zostanie umieszczona w gablocie informacyjnej przed wejściem do urzędu

W związku z zamknięciem  budynku Urzędu Miejskiego dla osób z zewnątrz spowodowanej stanem wyższej konieczności informuję, że jeżeli są osoby, które chciałyby osobiście zapoznać się z dokumentacją w formie  papierowej prosimy o kontakt telefoniczny z wydziałem Architektury i Urbanistyki. Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym można będzie to zrobić osobiście, w Wydziale Architektury i Urbanistyki. 

Nr telefonu, pod którym można umówić spotkanie w Wydziale Architektury i Urbanistyki: 32 214-71-34

UA/UM, ŁP (UM Czechowice-Dziedzice)

Ogłoszenie  

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT