Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
29.01.2007Sesja Rady Powiatu

Na sesji Rady Powiatu w dniu 25 styczniu radni Rady Powiatu jednogłośnie powołali Halinę Kopeć na stanowisko sekretarza powiatu. Pani Halina Kopeć pracę w Starostwie Powiatowym rozpoczęła na stanowisku naczelnika Biura Rady, do czasu powołania na stanowisko sekretarza pracowała jako naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru. Ponadto na sesji starosta Andrzej Płonka przedstawił informację Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. Radni podjęli uchwały w następujących sprawach: ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Bielskiego (skład osobowy wszystkich Komisji Rady Powiatu - patrz www. powiat.bielsko.pl - Rada Powiatu, Komisje Powiatu) , zmiany uchwały nr III/20/06 z dnia 28 grudnia w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, rozpatrzenia skargi z dnia 7 listopada 2006 roku na postępowanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Bielsku – Białej, zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007, zmiany uchwały nr 1/5/19/99 Rady Powiatu z dnia 25 lutego w sprawie Statutu Powiatu Bielskiego, zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku – Białej na rok 2007, udzielenia Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku – Białej pożyczki w kwocie 420.000 zl, zmiany uchwały nr III/1/3/06 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Bielskiego na lata 2005 - 2009, zmian w uchwale budżetowej na 2007 rok Rady Powiatu nr III /18/06 z dnia 28 grudnia 2006r. Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT