Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
10.08.2020Gmina walczy z komarami metodami biologicznymi

W związku z pytaniami ze strony mieszkańców, dotyczącymi możliwości przeprowadzenia zabiegów odkomarzania na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice informujemy, iż na terenie gminy prowadzone są prace dotyczące ograniczania populacji komarów w oparciu o biologiczną metodę zwalczania komarów, która polega na stosowaniu biologicznych preparatów do środowiska wodnego, w celu likwidacji larw komarów.

W taki sposób z komarami walczymy w Czechowicach-Dziedzicach od 2014 roku. Już wtedy opracowany został program zwalczania komarów na terenie naszej gminy, obejmujący prowadzenie monitoringu miejsc lęgowych komarów, czyli wszelkich zastoisk wodnych, sadzawek i stawów, w których rozmnażają się komary. Trzeba bowiem pamiętać, że latające osobniki dorosłe - najbardziej uciążliwe dla ludzi - to tylko ostatnie stadium rozwojowe komarów. Trzy pierwsze - jaja, larwy i poczwarki - żyją w wodzie. Na podstawie prowadzonego monitoringu stosowane są preparaty biologiczne, podawane bezpośrednio do środowiska wodnego, celem likwidacji jaj i larw komarów i meszek. To metoda skuteczna i zarazem najbardziej bezpieczna dla ludzi i środowiska.

Mieszkańcy mogą zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa utrzymujące się przez dłuższy czas rozlewiska wodne, będące siedliskiem wylęgania się komarów, znajdujące się na terenach ogólnie dostępnych, położonych  w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej - tel. 32 2147100.

***

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące rozwoju komarów i możliwości ograniczania ich populacji oraz zasad postępowania w przydomowych ogrodach i na działkach, utrudniające rozmnażanie i rozprzestrzenianie się komarów, które może podejmować każdy z nas.

Cykl rozwojowy komarów obejmuje 4 stadia: jajo, larwa, poczwarka i postać dojrzała. Pierwsze 3 stadia żyją w wodzie. Postać dojrzała jest dobrze latającym osobnikiem lądowym. Poczwarki komarów żyją parę dni i w odróżnieniu od larw nie odżywiają się, dlatego też są odporne na działanie naturalnych patogenów oraz środków chemicznych. Natomiast larwy w wodzie intensywnie się odżywiają, głównie materią organiczną, bakteriami i grzybami. Jest to cenna właściwość wykorzystywana przy zwalczaniu larw z wykorzystaniem preparatów biologicznych, podawanych bezpośrednio do zbiorników wodnych. Szybkość rozwoju larw  uzależniona jest od temperatury i trwa średnio dla komarów z gatunków letnich ok. 10 dni. Likwidacja stadiów wodnych komarów zapobiega przekształcaniu ich w osobniki dorosłe. Osobniki dorosłe żyją: samce ok. 10 dni, samice od ok. 6 do 8 tygodni. W stanie hibernacji ok. 6 miesięcy.

Preferowanymi metodami ograniczania populacji komarów są też metody polegające na wykorzystaniu naturalnych wrogów komarów. Do naturalnych wrogów komarów zaliczane są ptaki owadożerne - głównie jerzyki i jaskółki oraz nietoperze, a także m.in. drobne ryby karpiowate i drapieżne skorupiaki.

W roku bieżącym Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach zakupił i rozdysponował 200 stanowisk lęgowych dla jerzyków. Również w roku przyszłym planowany jest kolejny zakup budek lęgowych dla tych ptaków. W ciągu doby jeden jerzyk jest w stanie upolować do 20 tysięcy owadów – głównie komarów i meszek.

Do ograniczenia ilości komarów można również stosować ochronę indywidulaną w najbliższym otoczeniu, w domu, w ogrodzie obejmującą: usuwanie z pomieszczeń dorosłych zimujących osobników, poprzez odkurzanie ścian, usuwanie z ogrodów pojemników, puszek, naczyń  mogących przypadkowo gromadzić wodę deszczową, stanowiąca dogodne miejsce do wylęgu komarów. Wskazane jest też przykrywanie beczek i dużych pojemników służących do gromadzenia wody deszczowej, aby ograniczyć samicom komarów dostęp do powierzchni wody, gdzie mogą złożyć jaja.

OŚ/UM, ŁP (UM Czechowice-Dziedzice)

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT