Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
12.04.2007Absolutorium dla Zarządu Powiatu Bielskiego

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Bielskiego Na VII sesji Rady Powiatu Bielskiego, zwołanej 12 kwietnia radni wysłuchali obszernej informacji o aktualnych problemach w dziedzinie ochrony środowiska w powiecie bielskim. Jednak najważniejszym punktem porządku posiedzenia było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bielskiego za rok 2006, które przedstawił starosta bielski Andrzej Płonka. Przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu oraz Klubów radnych zaprezentowali stanowiska i opinie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2006. Na sesji przedstawiono także pozytywną opinii w tej sprawie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Następnie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za zeszły rok. Budżet 2006 roku to największy budżet w historii powiatu bielskiego – podsumował przewodniczący Rady Powiatu Roman Migdał. Bardzo dziękuję za tę jednomyślność, która dla nas wszystkich ma duże znaczenie i jest bardzo potrzebna do realizacji nowych wyzwań – powiedział starosta A. Płonka. Na sesji radni wysłuchali także informacji starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Powiatu.

Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT