Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
02.06.2007ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE czyli KONKURS PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ

ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE czyli KONKURS PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ Data: 14 lipca 2007 Miejsce: Czechowice – Dziedzice, Park Miejski („Lasek”) ORGANIZATORZY: MIEJSKI DOM KULTURY W CZEHOWICACH – DZIEDZICACH MAŁA AKADEMIA MUZYKI W CZECHOWICACH – DZIEDZICACH 1. Celem Festiwalu jest: popularyzacja piosenki polskiej, dokonanie przeglądu aktualnego stanu kultury muzycznej młodzieży, popularyzacja śpiewu oraz promowanie młodzieżowej twórczości artystycznej 2. Organizatorem Festiwalu są: - Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach - Mała Akademia Muzyki w Czechowicach – Dziedzicach 3. Uczestnikami konkursu mogą być soliści w wieku 10 – 25 lat 4. Do konkursu mogą zgłaszać się wykonawcy z terenu Województwa Śląskiego 5. Każdy z solistów zobowiązany jest wykonać dwa utwory w różnych językach, w tym jedną w języku polskim. Mile widziane są piosenki autorstwa własnego. Utwory nie mogą zawierać treści wulgarnych bądź obelżywych, pod groźbą dyskwalifikacji uczestnika. Dopuszczalny jest repertuar klasyczny (opera, operetka, musical) 6. Czas trwania poszczególnych występów w ramach konkursu nie może przekroczyć 8 minut. 7. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z półplaybacków nagranych wyłącznie na płytach CD, lub akompaniamentu na żywo (pianino lub gitara). Organizator zapewnia pianino elektryczne marki Yamaha. 8. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów, złożone z muzyków i ludzi teatru. Decyzje jury są ostateczne. 9. Organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą i obsługę akustyczną. 10. Ocenie podlegać będą: · walory wokalne wykonawców · dobór repertuaru z uwzględnieniem wieku wykonawców · interpretacja utworów · dojrzałość estradowa wykonawców · ogólny wyraz artystyczny 10. Konkurs odbędzie się w dniu 14 lipca 2007. W tym samym dniu w godzinach wieczornych nastąpi ogłoszenie wyników oraz koncert laureatów. 11. Dla Laureatów przewiduje się nagrody finansowe i rzeczowe. 12. Karty zgłoszeń należy nadsyłać pocztą lub faksem w terminie do 29 czerwca 2007 na adres: Miejski Dom Kultury w Czechowicach - Dziedzicach ul. Niepodległości 42 43-502 Czechowice – Dziedzice tel/fax. 0..32 215-32-85 tel. 0..32 215-31-59 e-mail: mdk@mdk-cz-dz.com.pl 13. Wszyscy wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie o kolejności i terminie przesłuchań. Wykonawcy zobowiązani są do przybycia przynajmniej na pół godziny przed planowanym występem. 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. Źródło : MDK Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT