Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
25.06.2007Kandydatury do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Kandydatury do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Zgodnie z artykułem 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także paragrafem 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych, starosta bielski Andrzej Płonka informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Kandydatury można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia informującego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego czyli do 5 lipca 2007 roku. Kandydatury na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, obejmującej swym zakresem działania Powiat Bielski prosimy o zgłaszać na adres: Starosta Bielski, 43 – 300 Bielsko – Biała, ul. Piastowska 40. Zgłoszenie winno zawierać krótkie uzasadnienie i opis działań kandydata na rzecz osób niepełnosprawnych w swoim środowisku lokalnym. Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT