Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
28.06.2007Po wyborach w Osiedlu TOMASZÓWKA

Po wyborach w Osiedlu TOMASZÓWKA We wtorek 26 czerwca 2007 r. w Osiedlu TOMASZÓWKA odbyły się wybory przewodniczącego i Zarządu Osiedla. Przewodniczącym Osiedla TOMASZÓWKA został wybrany Andrzej Polaczek, do Zarządu weszli: Dariusz Janko, Małgorzata Jasny i Janusz Uszok. W zebraniu mieszkańców uczestniczył burmistrz Marian Błachut, przewodniczący Rady Miejskiej – Marek Kwaśny, radna Bożena Głąbek i sekretarz miasta Marek Gazda. Na zebranie przyszło 90 osób, co było sporym zaskoczeniem, tym bardziej, że w grudniu 2004 r. roku w Osiedlu przestał funkcjonowała Zarząd, nie udało się także przeprowadzić w styczniu 2005 r. nowych wyborów, właśnie ze względu na brak kworum tj. co najmniej 30 osób. Najwidoczniej mieszkańcy Tomaszówki, postanowili zmienić ten stan rzeczy i licznie przybyli na spotkanie. Przewodniczącym zebrania został wybrany Mirosław Janko, do komisji skrutacyjnej, przygotowującej głosowanie mieszkańcy wybrali: M. Suchy. B. Sokołowską i K. Czyża. By wybrać swojego przewodniczącego mieszkańcy Tomaszówki głosowali dwa razy. W pierwszej turze wyborów było czterech kandydatów, tj.: Dariusz Janko, Małgorzata Jasny, Andrzej Polaczek i Janusz Uszok. Żaden z kandydatów nie otrzymał w tajnym głosowaniu wymaganej bezwzględnej większości głosów. Do drugiej tury przeszli Dariusz Janko , który otrzymał 22 głosy i Andrzej Polaczek, na którego głosowało 55 osób. Mieszkańcy Tomaszówki , korzystając z obecności władz samorządowych Czechowic-Dziedzic, poruszali nurtujące ich tematy. Wśród pytań do burmistrza pojawiły się zapytania o powody wysokiej ceny wody i ścieków, o braku parkingów na osiedlu przy ul. I. Łukasiewcza i ul. Ślepej, o potrzebie zagospodarowania terenu przy MOSiR od strony ul. Szwajcarska Dolina, o coraz większej ilości anten do przekazu telefonii komórkowej na budynku Gościńca, o problemie składowania gruzu przy ul. Dębowej. Mieszkańcy zwrócili także uwagę na fakt, nie wykaszania działek, zarówno gminnych, jak i prywatnych , o braku placu zabaw dla dzieci na osiedlu przy ul. Ślepej . Pojawił się również temat rekultywacji wysypiska śmieci, a właściwie o braku prac na tymże terenie. Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT