Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
28.06.2007Powołanie Rady Sportu

Powołanie Rady Sportu Burmistrz Czechowic-Dziedzic, zarządzeniem z dnia 18 czerwca 2007 r. powołał Radę Sportu w Gminie Czechowice-Dziedzice w składzie: Adam Leśnik – dyrektor MOSiR, Bogusław Tyl – Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice, Jan Kobędza - sekcja lekkoatletyczna MOSiR, Paweł Łękawa - Uczniowski Ludowy Klubu Sportowy "Ligota”, Edward Apel – Stowarzyszenie Wspierających Rekreację i Sporty Wodne „Gwarek”, Krzysztof Adamiec Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka”, Marek Szołdra Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Zabrzeg. Rada Sportu jest organem opiniodawczo-doradczym organów Gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie kultury fizycznej i sportu. Do zadań Rady Sportu będzie należało opiniowanie strategii rozwoju gminy, projektu budżetu, projektów uchwał w zakresie obejmującym kulturę fizyczną, a także opiniowanie programów bazy sportowej na terenie gminy, planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie gminy i dofinansowywanych przez gminę. Rada Sportu będzie mogła dokonywać bieżących ocen imprez sportowo-rekreacyjnych oraz propagować przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne. Kadencja Rady będzie trwała 4 lata. Pierwsze spotkanie Rady Sportu w Gminie Czechowice-Dziedzice odbyło się w poniedziałek 25 czerwca br. i uczestniczył w nim prócz siedmioosobowego składu Rady burmistrz Marian Błachut oraz jego zastępca Jacek Puchała. W czasie spotkania Rada Sportu wybrała ze swego grona w przewodniczącego, którym został Adam Leśnik , zastępcę przewodniczącego - Edwarda Apla i sekretarza Rady – Pawła Łękawę. Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT