Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
28.06.2007X sesja Rady Powiatu Bielskiego

X sesja Rady Powiatu Bielskiego 28 czerwca 2007 odbyła się X sesja Rady Powiatu Bielskiego. Sesję jak zwykle otworzył przewodniczący Rady Powiatu Roman Migdał. Informację Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym przekazał starosta bielski Andrzej Płonka. Radni podjęli uchwały w następujących sprawach: 1. zmiany uchwały Nr III/4/28/07 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej na rok 2007 zmienionej Uchwałą Nr III/6/39/07 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 15 marca 2007 r. oraz Uchwałą Nr III/7/47/07 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2007 r.; 2. udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała na zakup sprzętu, środków chemicznych i materiałów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej; 3. powołania Rady Społecznej Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej; 4. powołania Rady Społecznej Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej; 5. powołania Rady Społecznej Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej; 6. powołania Rady Społecznej Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku-Białej; 7. powołania Rady Społecznej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej; 8. upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy na realizację projektu „Rak czerniak. Wczesne wykrycie – skuteczne leczenie” – realizowanego przez Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w ramach programów Norweskiego Mechanizmu Finansowego/ Mechanizmu Finansowego EOG (druga edycja); 9. Lokalnego programu rewitalizacji powiatu bielskiego na lata 2007-2009; 10. zmiany Uchwały Nr III/1/3/06 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Bielskiego na lata 2005-2009 zmienionej Uchwałą Nr III/4/30/07 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 25 stycznia 2007 roku, Uchwałą Nr III/6/41/07 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 15 marca 2007 roku, Uchwałą Nr III/8/56/07 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 10 maja 2007 roku oraz Uchwałą Nr III/9/60/07 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 14 czerwca 2007 roku; 11. zmian w Uchwale Budżetowej na 2007 rok Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr III/3/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT