Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
03.07.2007II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „IMPULSY I NIUANSE”

II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „IMPULSY I NIUANSE” w Czechowicach-Dziedzicach REGULAMIN KONKURSU Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach ogłasza: II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „IMPULSY I NIUANSE”. Intencją organizatorów jest umożliwienie dialogu o wartościach poprzez mowę wiązaną. Motto drugiej edycji konkursu stanowią słowa ks. Jana Twardowskiego: „... a piękno jest najbliżej gdy czas się oddala...”. 1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, którzy ukończyli 15 lat, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie trzech wierszy napisanych w literackim języku polskim, o dowolnej tematyce i w dowolnej formie, nie publikowanych i nie nagradzanych przed ogłoszeniem wyników konkursu, w 5 egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego. 3. Do każdej pracy opatrzonej godłem; prace jednego autora występujące pod kilkoma godłami nie będą rozpatrywane, należy dołączyć zaklejoną kopertę również opatrzoną godłem a zawierającą imię, nazwisko oraz dokładny adres i nr telefonu autora. Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie. 4. Teksty nadesłane nie będą zwracane. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nadesłanych prac w wydawnictwach związanych z konkursem. 5. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 25.08.2007 na adres: Miejski Dom Kultury, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 42, z adnotacją „Konkurs Poetycki”. Kontakt telefoniczny: 032-215-32-85. 6. Oceny nadesłanych prac dokona jury skupiające m.in. twórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich oraz osoby reprezentujące Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. 7. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi do dnia 31.10.2007 r. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pisemnie w odpowiednim terminie. 8. Jury przyzna autorom nadesłanych prac następujące nagrody: Grand Prix w wysokości 1.000 zł oraz 3 wyróżnienia - każde w wysokości 500 zł. Jury przewiduje możliwość przyznania dalszych wyróżnień specjalnych, jeżeli nastąpią okoliczności warunkujące takie nagrodzenie autorów prac. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród i wyróżnień, jak również nie przyznanie nagrody głównej Grand Prix, jeżeli wśród nadesłanych prac nie wyłoni utworów godnych tego wyróżnienia. Źródło : MDK Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT