Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
22.02.2008Program Rozwoju Subregionu Południowego (PRSP) Województwa Śląskiego

Program Rozwoju Subregionu Południowego (PRSP) Województwa Śląskiego Program Rozwoju Subregionu Południowego (PRSP) Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 jest dokumentem pozwalającym jednostkom samorządu terytorialnego Subregionu Południowego na absorbcję środków unijnych w pozakonkursowej ścieżce wyboru projektów. PRSP wyraża wolę lokalnych samorządów terytorialnych do realizacji wspólnych celów rozwojowych. Podstawowym elementem PRSP jest konsultowana ze społecznościami lokalnymi i zaakceptowana lista projektów, które zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju subregionu. Realizacja projektów przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wzmocnienia wizerunku subregionu oraz do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym. Uwagi do PRSP można zgłaszać na adres: m.magiera@um.bielsko.pl Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT