Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
21.08.2008Konkurs "Ad Animatum. Znaczy ku ożywieniu"

Konkurs "Ad Animatum. Znaczy ku ożywieniu" Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach ogłasza drugą edycję konkursu "Ad Animatum. Znaczy ku ożywieniu". Konkurs skierowny jest do małych wiejskich i miejskich środowisk lokalnych, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych chcących aktywować bądź rozwinąć działalność kulturalną na swoim terenie, a nieobjętych pomocą instytucji kultury. Powodzenie pierwszej edycji konkursu potwierdziło, że istnieje silna oddolna chęć działania dla dobra własnej społeczności. Cele konkursu: - integracja i aktywizacja małych środowisk wiejskich, rad osiedlowych oraz grup nieformalnych, poprzez lokalne działania animacyjno-kulturalne, - pomoc aktywnym środowiskom posiadającym zasoby (np. twórca, obiekt, miejsce, chęć) i źródła inspiracji (np. tradycja, ciekawa historia, pomysł), które nie posiadają możliwości dalszego rozwoju z powodu np. braku pomysłu czy umiejętności pozyskiwania środków, - pomoc w odkryciu nieuświadomionych atutów (walorów), potencjalnych możliwości, a także w identyfikacji istniejących problemów, - zapobieganie poprzez czynne uczestnictwo w kulturze frustracji, zniechęceniu, rezygnacji z aktywności w społecznościach lokalnych. Regulamin konkursu Konkurs skierowany jest do małych wiejskich i miejskich środowisk lokalnych, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych chcących aktywować bądź rozwinąć działalność kulturalną na swoim terenie, a nieobjętych pomocą instytucji kultury. Konkurs składać się będzie z trzech etapów: Etap I Zebranie kart zgłoszeń od przedstawicieli środowisk uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie i deklarujących gotowość uczestnictwa w nim – przesłanie wypełnionych kart zgłoszeń – do 30 września 2008 na adres organizatora: Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ligonia 7, Katowice 40-036 Etap II Analiza zgłoszeń pod kątem zasobów, źródeł inspiracji oraz potencjału społecznego i akceptacji środowiskowej dla przedsięwzięcia – wizyty studyjne, rozmowy, spotkania. Na tej podstawie organizator dokona wyboru maksymalnie trzech, najlepiej rokujących inicjatyw otoczy je swoją opieką merytoryczną i będzie uczestniczyć czynnie w realizacji projektu. Stworzy oraz przedstawi założenia i sposoby realizacji projektu i zainicjuje tworzenie partnerstw na rzecz projektu. Etap III Realizacja projektu (wersja minimalna ze środków własnych ROK w Katowicach albo wersja rozszerzona po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych). Laureaci otrzymają pomoc merytoryczną i organizacyjną w postaci warsztatów aktywizujących i artystycznych, a także wsparcie w staraniach o pozyskanie środków na przygotowywane przedsięwzięcie. Uwagi końcowe: 1. Warunkiem realizacji przedsięwzięcia jest szeroka akceptacja, chęć współpracy i zgoda w społeczności lokalnej. 2. Konkurs nie ma na celu dofinansowania zespołów, wspomagania instytucji, pokrywania kosztów funkcjonowania stowarzyszeń. 3. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminarza i harmonogramu konkursu. 4. W przypadku braku spełnienia kryteriów, określonych przez organizatora, laureaci konkursu mogą nie zostać wyłonieni. Odpowiedzi na wszelkie pytania uzyskają Państwo w ROK pod nr tel. 032-251 75 63 lub drogą elektroniczną: sekretariat@rok.katowice.pl wnioski można pobrać na stronie www.rok.katowice.pl Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT