Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
04.01.2004Koniec sporu o leczenie ?

W dniu wczorajszym 03.01.2004 roku w Poznaniu odbyło się spotkanie Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego z przedstawicielami samorządów województwa wielkopolskiego, w którym uczestniczyli także przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego. Minister apelowało o rozpoczęcie dialogu, lecz nie chciał się zgodzić na natychmiastowe rozpoczęcie rozmów. Dopiero po interwencji przedstawicieli samorządów i wielokrotnie ponawianych prośbach przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego udało się uzyskać wstępną zgodę Ministra na rozpoczęcie rozmów z Porozumieniem Zielonogórskim w dniu 04.01.2004 roku. Jeżeli uda się 04.01.2004 roku ustalić fundamentalne kwestie można mieć nadzieję, iż w ciągu kilku najbliższych dni dojdzie do szczegółowych negocjacji. Wszystko będzie zależało od postawy Rządu i Centrali NFZ. W odpowiedzi na kłamliwą propagandę prezentowaną w mediach przez Ministra L. Sikorskiego w dniu wczorajszym Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego wydało oświadczenie o następującej treści: OŚWIADCZENIE Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego oświadcza, że wypowiedzi Ministra Zdrowia Leszka Sikorskiego podczas jego konferencji prasowej w Poznaniu w dniu 2 stycznia 2004 roku są próbą wprowadzenia w błąd opinii społecznej. Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego uznało za szczególnie skandaliczne sformułowania: „lekarze opuścili pacjentów wbrew zasadom etyki lekarskiej” oraz "ci którzy mieli udzielać pomocy nie udzielają jej". To NFZ m.in. zobowiązany jest do zorganizowania ochrony zdrowia i życia obywateli. Wielomiesięczne, nieudolne przygotowania do reorganizacji służby zdrowia oraz arogancja władz Funduszu doprowadziły do sytuacji prawnej, w której lekarze zrzeszeni w Porozumieniu nie mogą już prowadzić dotychczasowej działalności. Władze nie chciały z nimi rozmawiać. W tej sytuacji obarczanie ich odpowiedzialnością za konsekwencje bezkrytycznego wdrażania skompromitowanej ustawy i pomysłów byłego ministra Łapińskiego ma na celu zrzucenie winy na niewłaściwe osoby. Przeciwko takiej postawie władz resortu zdrowia Porozumienie Zielonogórskie protestuje i oczekuje przeprosin. Również podziękowanie ministra „lekarzom, którzy wykonują swą pracę w zamian za tych, którzy jej odmawiają” należy uznać za próbę skłócenia środowiska medycznego i dalszego sprawowania władzy na zasadzie „dziel i rządź”. Porozumienie Zielonogórskie protestuje przeciwko takim manipulacjom medialnym ministra Sikorskiego, oraz wcześniejszym działaniom w tym zakresie pułkownika Panasa i szefów regionalnych Zarządów NFZ. Także kilkukrotne wypowiedzi ministra Sikorskiego sugerujące upolitycznianie sporu o dobro pacjentów ma na celu wprowadzenie obywateli w błąd. Jeśli sytuację rozpatrywać w kontekście politycznym, to prawdą jest tylko fakt, że minister Sikorski jest członkiem Rządu i realizuje jego politykę, którą w tej sytuacji należy uznać za niekorzystną dla wszystkich nie mogących korzystać z klinik rządowych. Prezydium zapewnia, że również „szuka dialogu i porozumienia” i nie chce mówić „językiem polityki, na który nie powinno być miejsca”. Nie pragnie również słuchać takiego języka, który podczas poznańskiej konferencji prasowej ministra Sikorskiego przyjął charakter czarnej propagandy przeciw ludziom w bieli. Sformułowanie, iż: „nie jest to właściwy moment, by dla doraźnych celów politycznych kłaść na szali zdrowie pacjenta" Prezydium przyjęło jednak jako samokrytykę resortu, gdyż „doraźnym celem” są usiłowanie zafałszowania przez NFZ rzeczywistej sytuacji, w jakiej znalazły się miliony Polaków. Jednocześnie Prezydium wyraża przekonanie, że minister nie twierdzi tym samym, iż może zaistnieć „właściwy moment”, by politycy dla doraźnych celów położyli na szali zdrowie pacjentów. Dlatego Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego podtrzymuję wolę rozwiązania tej niebezpiecznej sytuacji. Oczekuje propozycji konkretnych rozmów, mających na celu osiągnięcie zadawalającej sytuacji w zakresie nieobjętym szkodliwą ustawą i zapewnienia niezwłocznej nowelizacji jej przepisów. Zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim zgadzają się, że nie powinno dochodzić do "szantażu i dyktatu", o którym wspomniał minister Sikorski. Dlatego obstrukcyjna postawa władz NFZ, a zwłaszcza pułkownika Panasa powinna ulec zmianie. „Kapralskie metody” zarządzania uważamy za niedopuszczalne i niekulturalne. Narzucanie warunku podpisania umów jako możliwości ewentualnego wysłuchania argumentów ma charakter „propozycji nie do odrzucenia” stosowanej w innych środowiskach. To właśnie przyjęcie odpowiedzialności za Narodową Fikcję Zdrowia i zgoda na działanie w sposób nie gwarantujący zapewnienia zdrowia oraz życia pacjentów, byłoby niezgodne z etyką lekarską. Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego apeluje do panów ministra Sikorskiego i szefa NFZ, pułkownika Panasa, o oddzielenie emocji od problemów i rozsądek w dalszych działaniach pozwalających rozwiązać tą groźną sytuację. Pacjenci i lekarze czekają. Wrocław 3 stycznia 2004 Źródło : strona internetowa Zw. Prac. Ochrony Zdrowia Zabrze

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT