Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
23.09.2008Projekt wspierający ekonomię społeczną

Projekt wspierający ekonomię społeczną Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (znane Państwu jako Regionalny Ośrodek EFS) realizuje kolejny projekt, którego głównym celem jest kompleksowe wsparcie organizacji działających w obszarze ekonomii społecznej. Projekt partnerski „WES – Wsparcie ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 7.2.2 PO KL) zakłada świadczenie następujących nieodpłatnych usług: Punkt Informacyjny (PI) - wsparcie podmiotów Ekonomii Społecznej w zakresie usług prawnych, finansowych i marketingowych. Dodatkowo dostępna będzie publikacja o Ekonomii Społecznej. Szkolenia i warsztaty – dotyczące zagadnień niezbędnych dla utworzenia i funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej (podstawy prawne, podstawy finansowe, podstawy marketingowe, zarządzanie projektem, pozyskiwanie finansowania, inne na bieżąco deklarowane przez podmioty ES), Doradztwo – z zakresu księgowości, administracyjno-prawne, przygotowania projektów/wniosków, budowania strategii (w tym promocyjnej). Partnerstwa – organizacja spotkań w celu diagnozy sytuacji w subregionie oraz utworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy instytucjami danego terenu. Prowadzenie warsztatów praktycznych z zakresu partnerstwa. Niestety wsparciem projektu mogą zostać jedynie organizacje z otoczenia Ekonomii Społecznej tj. organizacje pozarządowe, spółdzielnie (socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych) oraz osoby prawne i jednostki organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zapraszamy do współpracy wyżej wymienione organizacje. Realizację projektu zainauguruje konferencja nt. Ekonomii Społecznej, która odbędzie się w dniu 10.10.2008 – szczegóły pod nr 033 496 02 09. Więcej informacji (harmonogram szkoleń na 2008 rok) znajduje się na stronie www.bcp.org.pl/wes.html Partner projektu Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Cieszyńska 367; 43-382 Bielsko-Biała tel. 033 49-60-208 (209); fax 033 49-60-222 e-mail: wes@bcp.org.pl www.bcp.org.pl Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT