Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
26.09.2008Po Sesji Rady Powiatu

Po Sesji Rady Powiatu 25 września br miała miejsce kolejna Sesja Rady Powiatu Bielskiego. Na wstępie Starosta Bielski Andrzej Płonka omówił pracę Zarządu Powiatu w okresie ostatniego miesiąca, a Członek Zarządu Grzegorz Szetyński przedstawił raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego. Radni Powiatu Bielskiego wysłuchali informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 r. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Powiatu w Bielsku-Białej. Komendant Miejski Policji w Bielsku – Białej Krzysztof Mancewicz przybliżył radnym aktualne problemy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie powiatu bielskiego, ze wskazaniem na zjawisko przestępczości nieletnich. Zauważył, że w pierwszym półroczu 2008 r w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stwierdzono spadek liczby ogólnej przestępstw na obszarze powiatu bielskiego, na terenie którego funkcjonują Komisariaty Policji w Czechowicach – Dziedzicach, Jasienicy, Kobiernicach i Szczyrku. Nastąpił także spadek liczby przestępstw dokonywanych przez nieletnich, w tym także przestępczości kryminalnej i przestępstw z kategorii najbardziej uciążliwych dla społeczności lokalnej. Ponadto radni przyjęli uchwały w następujących sprawach: - Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2008 r.; - Zmiany Uchwały Nr III/17/116/08 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej na rok 2008 zmienionej Uchwałą Nr III/22/147/08 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2008r. oraz Uchwałą Nr III/24/167/08 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2008 r.; - Zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej 4471S ul. Janowicka w miejscowości Janowice” o wartość przekraczającą granicę wydatków budżetowych w 2008 roku; - Powierzenia Gminie Czernichów zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1403 S Międzybrodzie Bialskie – Straconka w zakresie zimowego utrzymania, w sezonie zimowym 2008/2009; - Powierzenia Gminie Jasienica zadań w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Jasienica; - Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na usuwanie skutków trąby powietrznej; -Udzielenia pomocy finansowej Gminie Mykanów, Gminie Blachownia i Gminie Kruszyna w Powiecie Częstochowskim z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną; - Zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr III/16/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT