Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
28.09.2008Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 ze zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych. Na nowy okres zasiłkowy 2008/2009 wnioski o świadczenia rodzinne są przyjmowane w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach od 01.07.2008r. do nadal. Pomimo, że ustawodawca przewiduje możliwość ustalenia prawa do świadczeń i ich wypłatę w miesiącu październiku (dotyczy wniosków złożonych w miesiącu sierpniu i wrześniu), w naszej gminie wszystkie kompletne wnioski przyjęte do 10 września 2008 r. zostały zrealizowane i wypłacone w miesiącu wrześniu br. na łączną kwotę 561.202, 10 zł. Terminy wypłacania świadczeń rodzinnych są każdorazowo określone w decyzjach. W związku z tym do Państwa kierowana jest prośba o odbieranie świadczeń w wyznaczonych dniach. Informujemy również, że w dniu 22 września 2008 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2007r. i wynosi 2220 zł za 2007 r. Należy podkreślić, że w przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej lub innych zmian, mających wpływ na prawo świadczeń rodzinnych wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne (art. 25 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych). Zgodnie z art. 30 cyt. ustawy osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne jest obowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych uzyskanie dochodu to: • zakończenie urlopu wychowawczego, • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (za wyjątkiem umowy o dzieło), • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, • uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Utrata dochodu to: • uzyskanie prawa urlopu wychowawczego, • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (za wyjątkiem umowy o dzieło), • utrata zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, • wyrejestrowane pozarolniczej działalności gospodarczej, • utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, Szczegółowe informacje udzielane są w pokojach 106 i 104 Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w godzinach pracy Urzędu. Wnioski można pobrać w Wydziale Świadczeń Społecznych w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach. Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT