Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
02.10.2008II Międzynarodowy Biegowy Memoriał Henryka Puzonia

II Międzynarodowy Biegowy Memoriał Henryka Puzonia Wielkimi krokami zbliża się druga edycja jednego z największych wydarzeń sportowych naszego regionu. II Międzynarodowy Biegowy Memoriał Henryka Puzonia oraz Bieg Koroną Jeziora Goczałkowickiego - bo o nim mowa, obędzie się 4 października br. Uroczyste Otwarcie zawodów zaplanowane jest na godz. 10.00 z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. Regulamin I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku 2. Promocja Śląska, Powiatu Bielskiego, Gminy Czechowice-Dziedzice i terenów położonych wokół Jeziora Goczałkowickiego 3. Wkład w promocję masowych imprez biegowych w Gminie Czechowice-Dziedzice. 4. Oddanie hołdu i czci śp. Henrykowi Puzonowi, poprzez uczestnictwo w biegu. 5. Nauka dzieci i młodzieży zdrowej rywalizacji. II. ORGANIZATOR 1. Młodzieżowa Rada Miasta w Czechowicach-Dziedzicach 2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Zabrzegu 3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach 4. Zespół Szkół im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu 5. LKS „Sokół” Zabrzeg III. PATRONAT HONOROWY 1. Małgorzata Puzoń 2. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sportu- Poseł Jacek Falfus 3. Burmistrz Gminy Czechowice-Dziedzice -Marian Błachut 4. Przewodniczący Rady Miasta w Czechowicach-Dziedzicach -Marek Kwaśny 5. Prezes Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS - Tomasz Czerwiecki 6. Dyrektor ZS. im. Ks. Józefa Londzina w Zabrzegu -Wanda Kopeć 7. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach- Adam Leśnik 8. Sołtys Zabrzega Władysław Wiśniewski 9. Prezes LKS „Sokół” Zabrzeg - Andrzej Wrzoł 10. Olimpijczyk – Jacek Bednarek IV.TERMIN I MIEJSCE 4 październik (sobota) 2008r. – Zabrzeg k. Czechowic-Dziedzic, stadion MOSiR Czechowice-Dziedzice w Zabrzegu- LKS Sokół Zabrzeg na ul. Stadionowej 30 V. GODZINA ROZPOCZĘCIA: 10.00 VI. BIEG GŁÓWNY: Bieg Koroną Jeziora Goczałkowickiego ze startem i metą na stadionie LKS „Sokół” Zabrzeg w Zabrzegu. 1. Trasa: liczy 10 km., biegnie począwszy od stadionu LKS „Sokół” Zabrzeg następnie ulicami: Spacerową, Do Zapory, Wałem Przeciwpowodziowym, Koroną Zbiornika Goczałkowickiego, Gminną, Maciejowicką, Stadionową, z metą na stadionie w Zabrzegu. Nawierzchnia różna: bieżnia żużlowa, asfalt, żwir. –Licencja PZLA na trasę w trakcie konsultacji. a)Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. b)Trasa będzie posiadała pionowe oznaczenia dystansu co 1 kilometr licząc od startu do mety oraz zabezpieczona przez służby do tego uprawnione. c)Punkty medyczne – za kolumną uczestników poruszać się będzie karetka na mecie znajdować się będzie druga karetka „R” w punkcie medycznym, . 2. Kategorie wiekowe: Mężczyźni rocznik 1992-1991 Mężczyźni rocznik 1990-1989 Mężczyźni rocznik 1988-1983 Mężczyźni rocznik 1982-1962 Mężczyźni rocznik 1961 i starsi Kobiety rocznik 1992-1991 Kobiety rocznik 1990-1989 Kobiety rocznik 1988-1983 Kobiety rocznik 1982-1962 Kobiety rocznik 1961 i starsze 3. Kategorie open: Mężczyźni - miejsca 1-6 Kobiety - miejsca 1-6 VII BIEGI MEMORIAŁOWE: Pozostałe biegi zostaną rozegrane w ramach Memoriału Henryka Puzonia, na obiekcie LKS „Sokół” Zabrzeg w Zabrzegu na ul. Stadionowej 30 1. Kategorie wiekowe 1. Chłopcy rocznik 1993 2. Chłopcy rocznik 1994 3. Chłopcy rocznik 1995 4. Chłopcy rocznik 1996 5. Chłopcy rocznik 1997 6. Chłopcy rocznik 1998 7. Chłopcy rocznik 1999 8. Chłopcy rocznik 2000 i młodsi 1. Dziewczęta rocznik 1993 2. Dziewczęta rocznik 1994 3. Dziewczęta rocznik 1995 4. Dziewczęta rocznik 1996 5. Dziewczęta rocznik 1997 6. Dziewczęta rocznik 1998 7. Dziewczęta rocznik 1999 8. Dziewczęta rocznik 2000 i młodsze 2. Trasa : Na obiekcie LKS „Sokół” Zabrzeg, dla poszczególnych kategorii niżej przedstawionych trasa wynosi: 1. Około 2000 metrów 2. Około 2000 metrów 3. Około 2000 metrów 4. Około 2000 metrów 5. Około 1000 metrów 6. Około 1000 metrów 7. Około 1000 metrów 8. Około 400 metrów 9. Około 400 metrów VIII. UCZESTNICTWO: 1. W biegu głównym może uczestniczyć każdy, kto ma ukończone 16 lat i posiada aktualne badania lekarskie, lub zgodę rodzica(opiekuna). 2. W biegach memoriałowych mogą brać udział wszyscy chętni do 15 lat(włącznie) posiadający aktualne badania lekarskie, lub zgodę rodzica (opiekuna) na udział w zawodach. 3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach memoriałowych muszą poddać się weryfikacji w Biurze Organizacyjnym w dniu zawodów w godz. od. 7,30 do 9,00 , natomiast uczestnicy biegu głównego od 7,30 do 11,00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości ( legitymację) ze zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika do weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie, bądź zgodę rodzica na uczestnictwo w zawodach. 4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia i kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne 5. Sędzia Główny i Dyrektor Zawodów mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych. 6. Na czas biegu uczestnicy są ubezpieczeni przez organizatorów. 7. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym. Wyniki i rezultaty czasowe pojawią się 30 min. Po zakończeniu biegu na tablicy ogłoszeń. 8. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania. 9. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. 10. W dniu biegu będzie czynny magazyn depozytów, gdzie będzie można złożyć do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Magazyn będzie czynny w godzinach od 7.30 do 14.00 . Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. 11. Zawodnicy będą mieć możliwość bezpłatnego korzystania z umywalni i toalet znajdujących się obok Biura Organizacyjnego. 12. Uczestników II Memoriału Henryka Puzonia oraz Biegu Koroną Jeziora Goczałkowickiego obowiązuje niniejszy regulamin. IX. Zgłoszenia 1. Biuro Organizacyjne II Memoriału Henryka Puzonia oraz Biegu Koroną Jeziora Goczałkowickiego znajduje się w siedzibie LKS Sokół Zabrzeg ,43-516 Zabrzeg, ul. Stadionowa 30 ( czynne od 1 września do dnia zawodów w godz. 17-19), telefon/fax: (0-32) 215-72-86 oraz w siedzibie LUKS Zabrzeg: ul. Pytla 1 ,43-516 Zabrzeg 2. Zgłoszenia przyjmowane są: przez internet na stronie: www.zabrzeg.net.pl do dnia 25 września, faxem, pocztą: LUKS Zabrzeg: ul. Pytla 1 ,43-516 Zabrzeg mailem: memorialhenrykapuzonia2@o2.pl lub osobiście w Biurze Organizacyjnym do dnia 30 września. 3. Zgłoszenie powyżej 10 osób należy zgłosić przynajmniej tydzień przed zawodami. 4. Zgłoszenia w dniu 3 października tylko osobiście w Biurze Organizacyjnym w Zabrzegu lub Czechowicach-Dziedzicach ,a w dniu 4 października w godzinach 7,30 do 11,00. 5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez zawodnika formularza zgłoszenia i wpłacenie opłaty startowej w wysokości: • 5 zł - wpłata do dnia 31.08.2008r. • 10 zł - wpłata do dnia 20.09.2008r. • 15 zł - wpłata po dniu 20.09.2008r. • 3 zł - wysokość wpłaty młodzieży w wieku 10-18lat 4. Zawodnicy w wieku poniżej 10 lat, powyżej 70 roku życia oraz mieszkańcy gminy Czechowice-Dziedzice zwolnieni są z opłat startowych. 6. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach. 7. Kwotę opłaty startowej należy przelać na konto bankowe: 43 8453 0002 0000 2033 2000 0070 lub wpłacić gotówką w Biurze Organizacyjnym 7. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: • numer startowy • worek na odzież do przechowalni • koszulkę z nadrukiem okolicznościowym (bieg główny) • bon żywnościowy na ciepły posiłek i napój o pojemności 0,5l • każdy uczestnik otrzyma dyplom pamiątkowy X. NAGRODY 1. W klasyfikacji generalnej mężczyzn w biegu głównym: I miejsce - 500.- zł + Puchar Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu II miejsce - 400.- zł + Puchar Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu III miejsce - 300.- zł + Puchar Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu IV miejsce - 150.- zł V miejsce - 100.- zł VI miejsce - 50. -zł 2. W klasyfikacji generalnej kobiet w biegu głównym: I miejsce - 500.- zł + Puchar Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu II miejsce - 400.- zł + Puchar Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu III miejsce - 300.- zł + Puchar Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu IV miejsce - 150.- zł V miejsce - 100.- zł VI miejsce - 50. -zł 3. W poszczególnych kategoriach w biegu głównym. I miejsce - medal, dyplom, nagrody rzeczowe , pamiątki z biegu II miejsce - medal, dyplom, nagrody rzeczowe , pamiątki z biegu III miejsce - medal, dyplom, nagrody rzeczowe , pamiątki z biegu IV miejsce - dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu VI miejsce - dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu 4.W poszczególnych kategoriach w Biegach Memoriałowych. I miejsce - medal, dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu II miejsce - medal, dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu III miejsce - medal, dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu IV miejsce - dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu V miejsce - dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu VI miejsce - dyplom, nagrody rzeczowe, pamiątki z biegu 3. W klasyfikacji zespołowej(Szkoła lub Klub- min.10 osób) I miejsce - puchar II miejsce - puchar III miejsce - puchar IV miejsce - dyplom V miejsce - dyplom VI miejsce - dyplom XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej. 3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 4. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór. 5. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia. 6. Wszelkie kwestie sporne dotyczące II Memoriału Henryka Puzonia oraz Biegu Koroną Jeziora Goczałkowickiego rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne. 7. Dyrektor zawodów zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Organizacyjnego, przed rozpoczęciem imprezy. Sędzia główny - Jan Kobędza Dyrektor zawodów - Piotr Fender Zastępca Dyrektora zawodów - Dariusz Janko Skarbnik zawodów - Dorota Pawlaczek Sekretarz zawodów - Joanna Banet Program Minutowy 10.00- Uroczyste Otwarcie zawodów z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. 10.15- Bieg dzieci z rocznika 2000 i młodszych na dystansie 400m. 10.20- Bieg dzieci z rocznika 1999 na dystansie 400m. 10.25- Bieg dzieci z rocznika 1998 na dystansie 400m. 10.30- Bieg dzieci z rocznika 1997 na dystansie 1000m. 10.35- Bieg dzieci z rocznika 1996 na dystansie 1000m. 10.40- Bieg dzieci z rocznika 1995 na dystansie 1000m. 10.50- Bieg dzieci z rocznika 1994 na dystansie 2000m. 11.00- Bieg dzieci z rocznika 1993 na dystansie 2000m. 12.00- Start Biegu Głównego na dystansie 10km 13.00- Dekoracja zwycięzców 14.00- Zakończenie imprezy Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT