Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
14.01.2004Nowości z ŚO NFZ

Jak informuje rzecznik prasowy ŚO NFZ w Katowicach, złożono 210 ofert z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Rokowania ogłoszone zostały 24 grudnia 2003 r. Świadczeniodawcy mogli składać oferty do 12 stycznia br. do godz. 20.00. Oficjalne ich otwarcie odbyło się dzisiaj o godz. 8.00. Rozstrzygnięcie konkursu ofert w trybie rokowań zaplanowano na 16 stycznia br. Do tej pory śląski oddział funduszu podpisał 638 protokołów uzgodnień z podmiotami świadczącymi usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W miastach i powiatach, w których do tej pory utrudniony był dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej złożono następującą liczbę ofert: Bielsko Biała – 20 ofert; Gliwice – 22 oferty; Jastrzębie Zdrój – 16 ofert; Zabrze – 25 ofert. Z Czechowic-Dziedzic oferty złożyły wszystkie NZOZ-y. Umowy podpisywane będą na warunkach i zasadach dotychczas obowiązującego konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w 2004r. W późniejszym terminie – zgodnie z zapisami porozumienia między Ministrem Zdrowia Leszkiem Sikorskim, a przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego - podpisywane będą aneksy do obowiązujących umów. .................................................. Od 1 stycznia 2004 r. obowiązują nowe zasady zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Główną zmianą w obowiązujących zasadach jest wprowadzenie systemu rejestracji i potwierdzania zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przed ich realizacją w Punktach Zaopatrzenia Ortopedycznego i Środków Pomocniczych. Zlecenie powinno być potwierdzone każdorazowo po wystawieniu go przez lekarza zlecającego. Na przykład w przypadku konieczności zaopatrzenia ubezpieczonego w gorset ortopedyczny – lekarz wystawia pacjentowi zlecenie, które powinno być zarejestrowane i potwierdzone w jednym z Punktów Zaopatrzenia Ortopedycznego działających w Śląskim Oddziale NFZ. Wyjątek – pomijając pierwsze zlecenie danego środka - stanowią zlecenia na: pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki i worki do zbiórki moczu. W tych wypadkach lekarz wystawia zlecenie i jednocześnie wpisuje go do „Karty zaopatrzenia comiesięcznego”, co jest wystarczające do jego realizacji. Oznacza to, że pacjent nie musi co miesiąc potwierdzać zlecenia na te środki. Śląski OW NFZ wydał do 31 grudnia 2003 r. około 112 tys. „Kart zaopatrzenia...” na kwotę 17.920 złotych. Obowiązujące dotychczas „Karty zaopatrzenia w refundowane przedmioty i środki” są aktualne przez okres 12 miesięcy od daty ich wystawienia. Osoby, które nie odebrały do tej pory „Karty zaopatrzenia”, a będą korzystać z zaopatrzenia comiesięcznego mogą zgłaszać się do punktów w: Dąbrowie Górniczej (ul. Dąbrowskiego 9a, tel. 264 96 33), Gliwicach (ul. Górnych Wałów 9, tel. 332 47 60, 331 36 22), Katowicach (ul. Jankego 15a, tel. 735 05 66),Rybniku (ul. 3 Maja 29, tel. 423 66 41, 423 96 21), Bielsku-Białej (ul. Widok 5, tel. (33) 815 75 80 do 83, wew. 104), Częstochowie (ul. Sobieskiego 9, tel. (34) 368 30 26, 368 30 27). Do 15 stycznia zostaną uruchomione kolejne punkty, w: Żywcu, Mikołowie, Lublińcu, Zabrzu, Myszkowie i Kłobucku i Cieszynie. Źródło : strona internetowa ŚO NFZ

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT