Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
04.11.2008Zespół Regionalistów z Ligoty kandydatem .....

Zespół Regionalistów z Ligoty kandydatem do nagrody im. Ks. Prałata Józefa Londzina W piątek 14 listopada 2008 r. starosta bielski po raz dziesiąty wręczy nagrodę im. Ks. Prałata Józefa Londzina. Uroczystość odbędzie się w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Zgłoszenia do nagrody przesyłają wszystkie gminy powiatu bielskiego. Kandydatem Czechowic-Dziedzic do nagrody jest ZESPÓŁ REGIONALISTÓW Z LIGOTY który tworzą: ks. kanonik Jan Miłkowski, ks. Jan Błotko, Urszula Duława, Franciszek Brańka, Małgorzata Hess, Andrzej Kobiela, Krzysztof Przemyk. Burmistrz Marian Błachut uzasadniając wybór kandydata napisał w zgłoszeniu: „Wyrażam nadzieję, że Zespół Regionalistów, do którego należą ludzie z pasją, społecznicy, miłośnicy lokalnej historii, zostanie dostrzeżony i wyróżniony spośród grona zgłoszonych kandydatów”. Nagroda im. Ks. Prałata Józefa Londzina - wielkiego patrioty, posła, działacza społecznego i samorządowego Ziemi Bielskiej i Cieszyńskiej, została ustanowiona przez Starostę Bielskiego z okazji 70 rocznicy śmierci księdza, dla upamiętnienia nieprzemijających zasług wybitnej postaci, jaką był ks. Józef Londzin. Nagroda wręczana jest corocznie w dowód uznania i uhonorowania osób, które w działalności naukowej, kulturalnej, artystycznej i samorządowej nawiązują do idei realizowanych przez Ks. Lodzina, wnosząc trwałe i humanistyczne wartości do życia społecznego i kulturalnego regionu, rozsławiając i promując naszą "małą Ojczyznę". ZESPÓŁ REGIONALISTÓW Z LIGOTY, to dusza rozlicznych przygotowań do Jubileuszu 200-lecia kościoła pw. Opatrzności Bożej w Ligocie. Ligoccy regionaliści przygotowywali społeczność gminy Czechowice-Dziedzice do godnego uczczenia 200-letniej rocznicy kościoła i parafii. Wymiernym efektem tej pracy była książka pt. „Dzieje kościoła i parafii pw. Opatrzności Bożej w Ligocie 1806-2006”. Wspomniana książka powstała pod kierunkiem ks. Jana Miłkowskiego, jednakże jak zaznacza autor, nie powstałaby bez osób, które podjęły trud spojrzenia na dwustuletnie dzieje kościoła i parafii, by je przedstawić i opisać. Intencją autorów nie było jednak napisanie pozycji o charakterze naukowym, zadbano raczej o to, by książka mogła zostać przyjęta przez szerszą rzeszę czytelników – do starszego pokolenia, które tworzyło historię ligockiej ziemi i do młodego pokolenia, które wzrasta już w nowej i tworzy dalszą historie parafii. pw. Opatrzności Bożej w Ligocie. Księża Jan MIŁKOWSKI i Jan BŁOTKO, będący kopalnią wiedzy o dziejach parafii i kościoła, stawiali zadania przed zespołem regionalistów, wspierali go i zachęcali do pracy. Urszula DUŁAWA– emerytowana nauczycielka, docierała do rodziców, pozyskiwała zdjęcia, dokumenty i zabytki kultury materialnej. Pomocne były jej umiejętności plastyczne i wiedza o sztuce sakralnej. Małgorzata HESS i Franciszek BRAŃKA potomkowie ligockich wójtów – byli blisko tworzenia lokalnej historii i z rodzinnych archiwów wnieśli do książki wiele cennych informacji. Andrzej KOBIELA - były czechowicki radny – od lat zbierał materiały do dziejów Ligoty, a Krzysztof PRZEMYK– z zawodu muzyk, do pracy w Ligocie wniósł swoją wiedzę zdobytą podczas studiów. Książka „Dzieje kościoła i parafii pw. Opatrzności Bożej w Ligocie 1806-2006”, wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy znalazła się w każdym ligockim domu, w bibliotekach publicznych i bibliotekach szkolnych, dotarła do parafii na Śląsku Cieszyńskim a nawet za granice kraju. ZESPÓŁ REGIONALISTÓW Z LIGOTY zapragnął podzielić się zgromadzonymi wiadomościami z całą Wspólnotą Parafialną. Głównym przesłaniem publikacji było ukazanie głębokiej wiary naszych przodków, która zaowocowała pragnieniem, a następnie dziełem budowy nowej świątyni. Na początku autorzy ukazują historyczne tło dziejów ligockiej ziemi i jej mieszkańców. Opisują ich starania o budowę kościoła, następnie starali się przedstawić zewnętrzne piękno i architekturę wnętrza, tej niewielkiej, skromnej, lecz pięknej świątyni, w dalszej części czytelników zaznajomiono z duszpasterzami, których Opatrzność Boża skierowała do parafii oraz życiem religijnym parafian. Fakty opisano w oparciu o dostępne źródła historyczne, które stanowią dokumenty parafialne i kościelne, kroniki i dokumenty instytucji świeckich, prace naukowe oraz wcześniej powstałe opracowania. Zgromadzony przez autorów materiał faktograficzny, często dotąd niepełny i rozproszony, został w miarę możliwości sprawdzony, tematycznie uporządkowany i spisany. Głównym przesłaniem, jakie ZESPÓŁ REGIONALISTÓW Z LIGOTY, pragnął przekazać czytelnikom, jest przekaz prawdy o głębokiej wierze naszych praojców, której świadectwem była ich mocna więź z kościołem parafialnym. Pisząc o życiu społecznym kolejnych pokoleń, chcieli przedstawić, w jaki sposób przebiegał na tym terenie rozwój gospodarczy i społeczny oraz jak kształtowały się oświata i kultura. ZESPÓŁ REGIONALISTÓW Z LIGOTY, to sympatycy i wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, którzy jak napisano we wstępie do książki, kierują się przesłaniem Ojca Świętego Jana Pawła II, zawartym w słowach: „Umiłujmy naszą ziemię ojczystą, jak nasi przodkowie, ubogacajmy ją dobrem i mądrą gospodarką tak, aby mogła nas żywić i być naszym domem. Gdy będziemy poza granicami, ubogacajmy dobrem innych, dając świadectwo prawego życia i wiary.” Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT