Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
17.11.2008OBWIESZCZENIE

BURMISTRZ CZECHOWIC-DZIEDZIC 43-502 Czechowice-Dziedzice Pl. Jana Pawła II 1 OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach nr XI/79/07 z dnia 9 lipca 2007r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice, obejmującej tereny położone w rejonie południowej części centrum miasta Czechowice-Dziedzice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 listopada 2008r. do 22 grudnia 2008r. w siedzibie: Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Wydział Urbanistyki i Architektury przy ul. Ks. Barabasza 1 w Czechowicach-Dziedzicach w godzinach: 7.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku) Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 grudnia 2008r. /poniedziałek/, o godzinie 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach / tj. Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1/, w sali nr 305. Zgodnie z art. 18 pkt 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Czechowic-Dziedzic, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2009 r. BURMISTRZ Marian Błachut Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT