Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
27.11.2008Szkolenia w Inkubatorze III Sektora

Szkolenia w Inkubatorze III Sektora Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” jest jednym z osiemnastu Inkubatorów, powstałych w ramach projektu, „Osiemnastka w sieci – porozumienie organizacji pozarządowych”, który poprzez nieodpłatne szkolenia, porady, konsultacje i spotkania zamierza pomagać organizacjom z terenu powiatu bielskiego, pszczyńskiego i żywieckiego. W zamierzeniach projektu przewidziano 7 szkoleń dwudniowych i 1 jednodniowe. Szkolenia, spotkania sieciujące i doradztwo specjalistyczne odbywać się będą w okresie od grudnia 2008 roku do października 2009 roku. Pierwsze szkolenie pt. „Księgowość i kontroling w NGO” odbędzie się 16 i 17 grudnia br. w siedzibie Stowarzyszenia w Bielsku-Białej przy ulicy Sempołowskiej 13. W szkoleniu uczestniczyć może max. 20 organizacji z powiatu bielskiego, pszczyńskiego i żywieckiego, które zgłoszą chęć przystąpienia do Inkubatora i będą regularnie uczestniczyć w kolejnych szkoleniach i spotkaniach. Oprócz tego Inkubator Trzeciego Sektora, którym jest Stowarzyszenie udziela nieodpłatnych porad specjalistycznych. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” z dniem 1 października 2008 roku przystąpiło do projektu pt. „Osiemnastka w sieci – porozumienie organizacji pozarządowych”, finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Inicjatorem projektu jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej w Chorzowie i Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS w Katowicach. Organizacje te, stworzyły już sieć inkubatorów organizacji pozarządowych IOP i wirtualnych inkubatorów ekonomii społecznej WISP, a teraz zamierzają ujednolicić i uspójnić działania obu tych modeli tworząc INKUBATORY III SEKTORA. Celem projektu jest wzmacnianie i rozbudowa sieci organizacji pozarządowych tzn. sieciowanie organizacji, budowanie współpracy z administracją i wspieranie rozwoju III sektora na terenie Polski południowej tj. województwa śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i podkarpackiego. Więcej informacji na temat Inkubatora i szkoleń pod nr tel. 033 496-52-19 i w biurze Stowarzyszenia przy ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej www.teatrgrodzki.pl, e-mail: biuro@teatrgrodzki.pl Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT