Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
10.12.2008Segregacja odpadów komunalnych

Segregacja odpadów komunalnych 5 grudnia 2008 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się kolejne spotkanie w sprawie zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązujących w roku 2009. W spotkaniu udział wzięli przewodniczący Zarządów Osiedli, sołtysi, prezesi firm „Eko-Plus”, Kom-Gaz” oraz zastępca burmistrza Maciej Kołoczek i pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. W roku 2009 firmy wywozowe „Kom-Gaz” i „Eko-Plus” będą odbierały odpady segregowane w oparciu o system workowy. Segregacją będą objęte odpady opakowaniowe ze szkła, makulatura i odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych. Worki z zawartością odpadów komunalnych nieprzewidzianych do odzysku, np. odpady nie stanowiące opakowań, zanieczyszczone lub będące opakowaniami wielomateriałowymi np. opakowania po sokach, mleku tzw. tetrapaki nie będą odbierane. Z uwagi na bardzo wysokie koszty segregacji, niskie ceny surowców wtórnych i bardzo dużą ilość odpadów nie nadających się do odzysku podrzucanych do worków w roku 2009 odpady segregowane będą obierane odpłatnie. Przewidywany koszt odbioru 1 worka z odpadami segregowanymi będzie wynosił około 4 zł. Worki do segregacji będzie można zakupić w siedzibie firmy wywozowej „Kom-Gaz” przy ul. Legionów 85 i firmy „Eko-Plus” przy ul. Ślepej 10 w Czechowicach-Dziedzicach. Ponadto przewodniczący Zarządów Osiedli oraz sołtysi wytypują sklepy, w których będzie możliwy zakup worków. Szczegółowy harmonogram odbioru worków z odpadami segregowanymi z terenu zabudowy jednorodzinnej jak i wykaz sklepów będzie przekazany mieszkańcom w grudniu br. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne (ulotki i plakaty) dotyczące szkodliwości spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania. Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT