Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
29.01.2009XXX sesja Rady Powiatu Bielskiego

XXX sesja Rady Powiatu Bielskiego Na XXX sesji Rady Powiatu Bielskiego, zwołanej przez przewodniczącego Rady Romana Migdała, radni wysłuchali informacji starosty bielskiego Andrzeja Płonki o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. W następnej kolejności Iwona Jeżewska pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością przekazała informację o realizacji Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Alina Świeży – Sobel przedstawiła sprawozdanie z realizacji planu kontroli tej Komisji za rok 2008. Radni podjęli uchwały w następujących sprawach: - zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Bielsku – Białej na rok 2009, - zamiaru rozwiązania Zespołu Liceów im. M. Skłodowskiej – Curie w Czechowicach – Dziedzicach, - zamiaru likwidacji szkoły – I Liceum Profilowanego we Czechowicach – Dziedzicach, ul. M. Konopnickiej 9, - zmiany Uchwały nr III/29/201/08 Rady Powiatu Bielskiego z dnia 30.12.08 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku – Białej na rok 2009, - zatwierdzenia statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku – Białej, - powierzenia Gminie Wilamowice zadań w zakresie remontów chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Wilamowice, - zmiany uchwały nr III/26/187/08 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 30.10.08.r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Bielskiego na lata 2006 – 2011 zmienionej uchwałą nr III/27/190/08 Rady Powiatu w Bielsku - Białej z dnia 17.11.08r. oraz zmienionej uchwałą nr III/29/208/08 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 30 grudnia 2008 roku, zmian w uchwale budżetowej z na 2009 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej nr III/29/210/08 z dnia 30 grudnia 2008r. Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT