Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
03.02.2009Poprawa komunikacji drogowej - spotkanie w Urzędzie Miejskim

Poprawa komunikacji drogowej - spotkanie w Urzędzie Miejskim Władze Czechowic-Dziedzic szukają rozwiązania, które udrożni komunikację w północno-wschodniej części naszego miasta. Wzmożony transport drogowy w tym obszarze gminy związany jest z intensywną działalnością gospodarczą funkcjonujących tu firm m. in. KWK Silesia, Walcowni Metali „Dziedzice”, spółki Grupy Lotos, czy powstałego niedawno Parku Technologicznego Przemysłu Lotniczego. Możliwość taka pojawiła się w związku z planowanym przebiegiem drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice - Bielsko-Biała. Powstanie łącznika pomiędzy drogą krajową nr 1 w okolicy węzła z ulicą Węglową a projektowaną drogą S1 zwiększyłoby dostępność komunikacyjną Czechowic-Dziedzic i wpłynęłoby na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej naszej gminy. Poprawie uległoby również bezpieczeństwo drogowe poprzez wyprowadzenie części ciężkiego transportu samochodowego z centrum miasta. Na zaproszenie burmistrza Mariana Błachuta w dniu 22 stycznia 2009 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Bielskiego Parku Technologicznego, Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o., przedstawiciele starostwa powiatowego oraz wójt gminy Bestwina. Spotkanie miało charakter roboczy, a jego głównym celem było uzyskanie informacji o przedsięwzięciach realizowanych przez wyżej wymienione podmioty w kontekście infrastruktury drogowej północno-wschodniej części miasta oraz dostępu do nowopowstałego Bielskiego Parku Techniki Lotniczej. Omówiono przebieg planowanej drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice – Bielsko-Biała, podjęto temat połączenia drogowego pomiędzy DK1 w Czechowicach-Dziedzicach a S1, rozmawiano również o dostępność komunikacyjnej Parku Technologicznego Przemysłu Lotniczego z terenu Czechowic-Dziedzic i Kaniowa. W trakcie dyskusji pojawiło się kilka wariantów „łącznika” mogącego polepszyć komunikację w północno-wschodnim rejonie Czechowic-Dziedzic. Możliwe wydaje się wykorzystanie ulic Węglowej i Nad Białką lub budowa nowej drogi w bliskim sąsiedztwie koryta rzeki Wisły. W dalszym przebiegu „łącznika” można by również przeanalizować alternatywnie: połączenie z drogą S1 w węźle „Stara Wieś”, połączenie z drogą S1 w węźle „Brzeszcze” lub budowę mostu na Wiśle i połączenie z drogą nr 933 na odcinku Pszczyna – Brzeszcze. Należy jednak dodać, że omawiane propozycje, to na obecną chwilę jedynie koncepcje, które wymagają wnikliwej analizy. Konkluzją spotkania było przeświadczenie, że władze samorządowe gminy Czechowice-Dziedzice, powiatu bielskiego oraz gminy Bestwina powinny podjąć lobbujące działania u marszałka województwa śląskiego w sprawie planowania i realizacji drogi łączącej DK1 i S1, i równocześnie podjąć działania w kierunku wytyczenia i wybudowania dogodnego dojazdu do lotniska i projektowanego Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego. Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT