Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
13.02.2009Leader - środki dla mieszkańców wsi

Leader - środki dla mieszkańców wsi Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza do kontaktu osoby zamieszkałe bądź prowadzące działalność na obszarze LGD czyli 8 gmin będących członkami Stowarzyszenia: Bestwina, Czechowice-Dziedzice (sołectwa: Bronów, Ligota, Zabrzeg), Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilkowice i Wilamowice: rolników zainteresowanych przechodzeniem na działalność nierolniczą, mikroprzedsiębiorców chcących rozwinąć swoją firmę bądź osoby zainteresowane utworzeniem mikroprzedsiębiorstwa, instytucje i organizacje zainteresowane działaniem „Odnowa i rozwój wsi”, organizacje pozarządowe posiadające status prawny, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne chcące uzyskać informacje na temat możliwych do zrealizowania przedsięwzięć w ramach tzw. „Małych projektów”. Powyższe działania będą realizowane poprzez Lokalną Grupę Działania w ramach PROW 2007-2013. W tym celu powstała Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2008-2015, w której realizację będą przyczyniać się podejmowane przedsięwzięcia. Jest ona dokumentem przedstawiającym m.in. strukturę organizacyjną i zasoby LGD, charakterystykę obszaru działania, misję i cele, budżet wraz z planowanym harmonogramem konkursów, procedurę wyboru projektów do finansowania. LGD będzie pełnić funkcję Instytucji Pośredniczącej pomiędzy Beneficjentem, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i agencją płatniczą czyli Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. Zadaniem LGD będzie udzielanie informacji, doradztwo, ogłaszanie konkursów, przyjmowanie wniosków i przekazywanie do oceny Radzie Stowarzyszenia będącej organem decyzyjnym i wybierającym operacje do finansowania. Powstałe w ten sposób listy rankingowe rekomendowanych przedsięwzięć przesyłane będą do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach bądź ARiMR w Częstochowie. W chwili obecnej Stowarzyszenie bierze udział w konkursie Urzędu Marszałkowskiego w ramach osi 4 LEADER PROW 2007-2013 na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju. Wraz z wnioskiem jako załącznik została złożona „Strategia” i jeśli wszystko będzie przebiegać pomyślnie to w połowie roku poznamy efekt oceny. Miejmy nadzieję pozytywny! Pierwsze konkursy, w których pośredniczyć będzie LGD, zgodnie z harmonogramem przewidziane są na IV kwartał 2009 roku. Będzie to konkurs z działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małych projektów”. Zachęcamy już dziś do zapoznania się z powyższymi działaniami, ich wymaganiami oraz zakresem wsparcia. Niezbędne jest również zapoznanie się z treścią Lokalnej Strategii Rozwoju, ponieważ każde przedsięwzięcie zgłaszane przez Państwa, aby mogło być rekomendowane do finansowania musi wpisywać się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju i przyczyniać się do ich realizacji. Jest ona dostępna na stronie internetowej Stowarzyszenia www.ziemiabielska.pl. W chwili obecnej jest zabezpieczona hasłem, które można uzyskać osobiście, telefonicznie bądź mailowo w Biurze Stowarzyszenia. Schemat obszaru tematycznego, który wdrażają lokalne grupy działania. Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała budynek Starostwa Powiatowego, pokój 221 na 2 piętrze Tel/fax. 033 8136706 Mail: lgd_zb@wp.pl , biuro@ziemiabielska.pl www.ziemiabielska.pl Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT