Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
24.02.2009Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach został, jako jeden z dwunastu ośrodków w województwie śląskim, zakwalifikowany do udziału w projekcie „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej”. Celem w/w projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS, jest przygotowanie instytucji do współpracy z wolontariuszami. W ramach realizowanego cyklu spotkań przedstawicieli KaFOS z pracownikami OPS zaplanowano zorganizowanie jednodniowego szkolenia „Rola wolontariatu jako metody przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” dla kadry ośrodka oraz przedstawicieli lokalnych instytucji pomocowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Do udziału w szkoleniu zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, przedstawiciele środowisk wykorzystujących wolontariat w swojej działalności oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej czyli osoby, które mogłyby korzystać i współtworzyć wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej. W celu inicjowania wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej a tym samym poznanie potrzeb drugiego człowieka ważna jest dobra współpraca wielu partnerów społecznych. Podczas szkolenia poruszone będą podstawowe zagadnienia związane z wolontariatem, takie jak podstawy prawne, metody pozyskiwania i aktywizacji wolontariusza, aspekty zarządzania. Szkolenie poza pozyskaniem wiedzy, będzie okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów w zakresie tworzenia i organizowania wolontariatu na terenie naszej gminy. Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT