Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
31.08.2009Zakończenie projektu stypendialnego

Zakończenie projektu stypendialnego Powiat bielski jako jeden z partnerów Województwa Śląskiego projektu pn.: "Nauka droga do sukcesu na Śląsku" otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na stypendia dla uczniów uczęszczających do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Bielskiego. Było to stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych tzn. tych, których średnia ocen wynosiła co najmniej 5,0 oraz tych, którzy uczestniczyli w konkursach/olimpiadach przedmiotowych. W ramach projektu Powiat Bielski wypłaciła stypendia w wysokości 26 750,00 PLN dla 13 uczniów naszego Powiatu. Wysokość wypłacanego stypendium danemu uczniowi była uzależniona od jego udziału w poszczególnych etapach konkursów/olimpiad. Maksymalnie można było otrzymać 3 500,00 PLN na cały rok szkolny 2008/2009. To kryterium spełniło 5 stypendystów. Pozostali stypendyści otrzymali stypendia zmniejszone. W ramach projektu wypłacone również zostały dodatki dla nauczycieli, pełniących funkcje opiekunów dydaktycznych uczniów-stypendystów. Dodatek ten przysługiwał za sporządzenie sprawozdań okresowych z realizacji tzw. Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia . Ogółem kwota dodatków wyniosła 1 125,00 PLN. Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT