Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
15.09.2004Konkursu na zagospodarowanie terenu fabryki "APOLLO"

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONKURSU URBANISTYCZNO -ARCHITEKTONICZNEGO NA KONCEPCJĘ PROGRAMOWO PRZESTRZENNĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU BYŁEJ FABRYKI ROWERÓW ”APOLLO” W CZECHOWICACH DZIEDZICACH Zamawiający i Organizator : Burmistrz Czechowic-Dziedzic którego siedzibą jest: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Plac 1-go Maja 1 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. (032) 215-21-31 faks (032) 215-25-32 Pełnomocnik Organizatora : Stowarzyszenie Architektów Polskich O/ Katowice ul.Dyrekcyjna 9 40-013 Katowice tel. (032) 253-97-74 faks (032) 32 253-92-30 PODAJEMY RAMOWY HARMONOGRAM PRAC 1. Ogłoszenie o konkursie w siedzibie Organizatora i Zamawiającego w dniu 15.09.2004r. oraz na stronie internetowej: - Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, www.czechowice dziedzice.pl - SARP O/ Katowice, www. sarp.katowice.pl Sekretariat SARP czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12-16. 2. Udostępnienie Regulaminu Konkursu (nieodpłatnie): a) odbiór regulaminu konkursu, osobiście w siedzibie Organizatora, b) lub poprzez zamówienie, które powinno zawierać: dane adresowe zamawiającego (nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail, numer NIP). 3. Ostateczny termin składania pytań - do 05.10.2004r. liczy się dzień wpływu pytań do Sekretariatu SARP O/Katowice. 4. Ostateczny termin odpowiedzi na wszystkie złożone pytania - do 08.10.2004r. liczy się dzień umieszczenia na stronie internetowej SARP O/Katowice jednoczesnej odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. 5. Składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do dnia 11.10.2004 r. do godziny 16, z dotrzymaniem warunku art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Weryfikacja wniosków oraz dopuszczenie do udziału w konkursie - do 15.10.2004r. z wysłaniem listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem informacji o dopuszczeniu bądź nie dopuszczeniu uczestnika. 7. Składanie prac konkursowych SARP O/Katowice ul. Dyrekcyjna 9 - do dnia 29.11.2004r. do godziny 16. 8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników - wraz z zorganizowaniem wystawy pokonkursowej 6.12.2004r. 9. Zorganizowanie wystawy pokonkursowej. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I ŻYCZYMY POWODZENIA ! Żródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT