Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
02.12.2010Pierwsza sesja Rady Miejskiej

Dziś odbyła się

pierwsza sesja Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014)


Pierwszą sesję w kadencji otwarł zwyczajowo Przewodniczący Senior (najstarszy wiekiem radny) - Fryderyk Czader.

Radnym wręczono nominację na radnych, następnie złożyli oni ślubowanie.

Ślubowania nie składali wybrani na radnych - urzędujący Burmistrz Marian Błachut i jego zastępca Maciej Kołoczek - będą oni nadal pełnić obowiązki burmistrzów, a ordynacja wyborcza nie pozwala łączyć z tym stanowiskiem mandatu radnego. Ich mandaty przejmą kolejni kandydaci z list wyborczych, z których zostali oni wybrani, z kolejno najwyższą ilością głosów.

Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej, w składzie: Radny Andrzej Maj, radny Łukasz Dobucki, radny Kazimierz Urbański. Komisja ukonstytuowała się i przedstawiła regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Następnie przeprowadzono wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Wyłonieni kandydaci na Przewodniczącego Rady Miejskiej:

 • radny Damian Żelazny (zgłoszony przez radnych Rodzina Prawo Wspólnota, kandydaturę poparli radni Nowej Inicjatywy)
 • radna Alicja Ogiegło (zgłoszona przez radnych Platformy Obywatelskiej)
Po prezentacji kandydatów przeprowadzono głosowanie tajne. Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrano radnego Damiana Żelaznego (RPW). Za kandydaturą radnego Damiana Żelaznego głosowało 13 radnych, za kandydaturą radnej Alicji Ogiegło 6 radnych. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.
 
Następnie poszerzono porządek obrad o wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz o głosowanie nad uchwałami o wygaśnięciu mandatów urzędujących burmistrzów - Mariana Błachuta i Macieja Kołoczka.
 

Wyłonieni kandydaci na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej:

 • radny Bartłomiej Fajfer (zgłoszony przez radnych Nowej Inicjatywy)
 • radny Jacek Puchała (zgłoszony przez radnych Platformy Obywatelskiej)
Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej (w składzie, jak poprzednio) przystąpiono do wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
 
Po prezentacji kandydatów przeprowadzono głosowanie tajne. Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej wybrano radnego Bartłomieja Fajfera (NI). Za kandydaturą radnego Bartłomieja Fajfera głosowało 13 radnych, za kandydaturą radnego Jacka Puchały 6 radnych. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. 
 
Przyjęto również uchwały o wygaśnięciu mandatów urzędujących burmistrzów.
 
Kolejna sesja odbędzie się w czwartek 9 grudnia br.

Wybrani do Rady Miejskiej VI kadencji (2010-2014):

 1. Alicja Ogiegło (KW PO RP) - z okręgu nr 1
 2. Kazimierz Urbański (KW PO RP) - z okręgu nr 1
 3. Damian Żelazny (KWW RPW) - z okręgu nr 1
 4. Łukasz Dobucki (KWW RPW) - z okręgu nr 1
 5. Marian Błachut (KW S NI) - kandydat został ponownie wybrany burmistrzem, jeśli więc wybierze stanowisko burmistrza będzie musiał zrzec się mandatu radnego - radnym zostanie w tej sytuacji kolejny na liście Edward Buczek z tego samego ugrupowania) - z okręgu nr 1
 6. Andrzej Maj (KW S NI) - z okręgu nr 1
 7. Stanisław Pindel (KW S NI) - z okręgu nr 1
 8. Jacek Puchała (KW PO RP) - z okręgu nr 2
 9. Fryderyk Czader (KW PO RP) - z okręgu nr 2
 10. Zygmunt Mizera (KW PiS) - z okręgu nr 2
 11. Krzysztof Szczypka (KWW RPW) - z okręgu nr 2
 12. Stanisław Kopeć (KWW RPW) - z okręgu nr 2
 13. Radosław Hudziec (KWW RPW) - z okręgu nr 2
 14. Jerzy Durajczyk (KW S NI) - z okręgu nr 2
 15. Bartłomiej Fajfer (KW S NI) - z okręgu nr 2
 16. Krzysztof Bergel (KW PO RP) - z okręgu nr 3
 17. Marek Czyż (KWW RPW) - z okręgu nr 3
 18. Bolesław Jonkisz (KWW RPW) - z okręgu nr 3
 19. Marian Derlich (KW S NI) - z okręgu nr 3
 20. Maciej Kołoczek (KW S N) - kandydat jest aktualnie zastępcą burmistrza, jeśli więc nim pozostanie będzie musiał zrzec się mandatu radnego - radnym zostanie w tej sytuacji kolejny na liście Stanisław Słowik z tego samego ugrupowania) - z okręgu nr 3
 21. Jerzy Kwaśniewski (KW S NI) - z okręgu nr 3

Ilość mandatów w Radzie Miejskiej:

 • 8 - KW Stowarzyszenia NOWA INICJATYWA (lista nr 26)
 • 7 - KWW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA (lista nr 25)
 • 5 - KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP (lista nr 4)
 • 1 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (lista nr 5)
Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT