Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
10.12.2010Nauczyciele na medal

W Sali Koncertowej Bielskiej Szkoły Muzycznej Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber wręczył kilkudziesięciu uczniom stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej oraz odznaczył trzech nauczycieli z Podbeskidzia Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej – pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 roku na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.
Uhonorowani zostali:
Alicja Iskrzycka – nauczycielka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jasienicy i opiekun Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej
Andrzej Stąsiek – emerytowany nauczyciel biologii w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu i opiekun szkolnych kół LMiR w Okręgu Bielskim
Edward Szpoczek – emerytowany katecheta w Bielskiej Szkole Rzemiosł i Prezes najlepszego w kraju Okręgu Ligi Morskiej i Rzecznej, mieszkaniec Czechowic – Dziedzic.
Osoby te przez wiele lat łączyły solidnie wykonywaną pracę zawodową z działalnością społeczną. Poprzez systematyczną edukację m. in. morską formułowały pożądane osobowości do podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości w kraju oraz wśród Polaków zamieszkałych za granicą. Upowszechniały kulturę fizyczną i turystykę wodną, bo wszak „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.
Wyróżnienie to - powiedział Edward Szpoczek - jest dla mnie ukoronowaniem 40-letniej posługi katechetycznej i działalności społecznej. Jestem wdzięczny promotorowi mojej pracy magisterskiej, słudze bożemu ks. Franciszkowi Blachnickiemu, że zainspirował mnie, bym jako teolog świecki podjął ten trud. Nauczył mnie także tego, że każda katecheza musi być niekonwencjonalnym, osobiście przemyślanym i przemodlonym spotkaniem z Bogiem i uczniami. Dlatego zawsze traktowałem tę pracę poważnie, zaś uczniów otaczałem miłością wymagającą, wierząc w ich skrywane często talenty i możliwości. Takie twórcze patrzenie na katechizację pozwoliło mi na to, że z radością się w nią angażowałem i mimo upływu tylu lat nie czuję się znużony ani wypalony. Z optymizmem patrzę też w przyszłość widząc tą rzeszę młodych stypendystów, gotowych rozwijać swoje talenty w służbie Bogu, ludziom i sobie, zgodnie z radą Barucha Spinozy: „nie złość się, nie narzekaj, ale rób użytek z rozumu”..

Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT