Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
02.03.2011Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w roku 2011 w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2011 r. na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Burmistrz Czechowic-Dziedzic, działając na podstawie  art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25) w związku z uchwałą Nr L/438/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czechowice-Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011,
 
ogłasza:

otwarty konkurs ofert

na wsparcie wykonania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w roku 2011 w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach realizowanego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 r. w Gminie Czechowice-Dziedzice.

>>> szczegóły

Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT