Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
15.03.2011Zaproszenie do udziału w projektach

Od 1 marca br. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska rozpoczęło realizację trzech projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pt:  „Edukacja – krawiectwo o dekoracja”, „Mobilny handlowiec” oraz „Kadry i płace szansą na dobrą pracę.

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekty te skierowane są do mieszkańców 8 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska i obejmują okres 4 miesięcy od 1 marca 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.
Rekrutacja do każdego z projektów poprzez wstępny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ziemiabielska.pl , w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Urzędów Gmin rozpocznie się 14 marca 2011 r. i potrwa do 18 marca 2011 r.
Do projektu „Mobilny handlowiec” rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 23 marca.

•    Projekt „Edukacja- krawiectwo i dekoracja”

Jest skierowany do 24 osób (20 K i 4 M), z czego 12 osób to  osoby nieaktywne zawodowo (10 K i 2 M), a 12 osób, to osoby bezrobotne (10 K i 2 M). Uczestnicy projektu przejdą szkolenie z zakresu sztuki krawieckiej, sztuki dekorowania oraz indywidualne poradnictwo zawodowo-edukacyjne. Na koniec projektu zaplanowane zostało spotkanie integracyjne oraz prezentacja efektów  przebytych szkoleń.

•    Projekt „Mobilny handlowiec”

Skierowany jest do 15 osób (10 K i 5 M) pracujących i nieaktywnych zawodowo, którzy wymagają wsparcia szkoleniowego, a także doradczego. Uczestnicy projektu będą brać udział w kursie „Przedstawiciel handlowy”, szkoleniu z zakresu prawa jazdy kat. „B” oraz w treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

•    Projekt „Kadry i płace szansą na dobrą pracę”

Skierowany jest do  12 osób (8 K i 4 M) w tym dla 6  osób pracujących, 3 nieaktywnych zawodowo, oraz 3 bezrobotnych. Obejmuje on udział w kursie „Specjalista ds. kadr, płac  i obsługi księgowej” oraz „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”.

>>> Regulamin oraz formularz zgłoszenia udziału w projekcie Mobilny handlowiec

>>> Regulamin oraz formularz zgłoszenia udziału w projekcie Kadry i płace szansą na dobrą pracę

>>> Regulamin oraz formularz zgłoszenia udziału w projekcie Edukacja - krawiectwo i dekoracja

Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT