Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
22.03.2011Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej

W związku ze zbliżającym się zakończeniem piątej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Żelazny zarządził nowe wybory do Rady Młodyc.

Termin zakończenia wyborów został ustalony na 7 kwietnia 2011 r.

Możliwość wybrania swojego przedstawiciela do Rady Młodych mają szkoły ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe, które statutowo działają na rzecz młodzieży, instytucje kultury i nauki ukierunkowane na działalność z młodzieżą, kościoły i inne związki wyznaniowe skupiające młodzież, które mają siedzibę w Czechowicach-Dziedzicach. Każdy z podmiotów może wybrać tylko jednego przedstawiciela.

Młodzieżowa Rada Miejska została utworzona z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Intencją jej powołania było włączenie młodych ludzi do budowy społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie umiejętności formułowania i wyrażania własnych opinii, wyrabianie aktywności w życiu publicznym itp.
Początkowo Młodzieżowa Rada Miejska składała się z uczniów szkół średnich. Następnie została poszerzona o przedstawicieli szkół gimnazjalnych. W związku ze spadkiem działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zaproponowała stworzenie nowej formuły jej funkcjonowania. Zaproponowano włączenie do prac Młodzieżowej Rady Miejskiej przedstawicieli różnych środowisk działających na rzecz młodzieży. W czerwcu 2006 roku Rada Miejska uchwaliła nowy Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej.    

Obecnie Rada Młodych jest reprezentacją młodzieży w wieku od 13 do 25 lat mieszkającej na  terenie naszego miasta. Jej kadencja trwa dwa lata licząc od dnia wyborów.


Podstawowymi celami Rady Młodych są:

  • kształtowanie postaw obywatelskich młodego pokolenia, włączenie młodzieży do współpracy z organami samorządowymi,
  • konsolidacja działań środowisk młodzieżowych, 
  • zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i standard ich życia, 
  • kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień, 
  • przedstawianie potrzeb i reprezentowanie młodzieży wobec władz samorządowych oraz instytucji.

Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT