Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
06.03.2005Efekty pracy śląskiej policji

EFEKTY PRACY ŚLĄSKIEJ POLICJI ZA STYCZEŃ I LUTY 2005 R. Spadek ogólnej ilości przestępstw, poprawa wykrywalności przestępstw kryminalnych, w tym czynów najbardziej „dokuczliwych społecznie” - to wnioski, jakie nasuwają się po analizie wyników pracy śląskich policjantów za dwa miesiące 2005 r. W ciągu dwóch minionych miesięcy br. w województwie śląskim odnotowaliśmy łącznie 25768 przestępstw, tj. o 21 % mniej, niż w styczniu i lutym ubiegłego roku (32614). W tym samym czasie stwierdziliśmy 20121 przestępstw kryminalnych, tj. o prawie 1000 mniej, niż w tym samym czasie 2004 r. Jednocześnie wykrywalność przestępstw kryminalnych wzrosła w naszym województwie o 2 %. Wzrosła o ponad 330 ilość podejrzanych ustalonych w sprawach o przestępstwa kryminalne ( z 7326 do 7660). Policjanci skierowali w tych sprawach do prokuratur wnioski o objęcie aktem oskarżenia 6335 osób – tj. o 161 więcej, niż przed rokiem. Spośród oskarżonych aresztowanych zostało 501 osób, więcej o 24 % w porównaniu do stycznia i lutego'04. W pięciu wybranych kategoriach - rozbój, udział w bójce lub pobiciu, kradzież, kradzież z włamaniem i kradzież samochodu – odnotowaliśmy w styczniu i w lutym 11242 czynów, tj. o 7 % mniej, niż w analogicznym okresie roku minionego. Skuteczność policjantów w wykryciu tych społecznie dokuczliwych przestępstw wzrosła jednocześnie o 2,8 %. Wszystkie przestępstwa przeciwko mieniu zaistniałe w naszym województwie w styczniu i lutym tego roku zamknęły się w liczbie 16373 – nastąpił tu spadek o 15,7% w porównaniu do dwóch pierwszych miesięcy 2004 r. Więcej o 14 % stwierdziliśmy czynów polegających na udziale w bójce lub pobiciu, lecz wykrycie sprawców tych przestępstw poprawiło się w porównaniu do stycznia i lutego ub.r. o 13 %. W kolejnej uciążliwej kategorii, jaką jest kradzież cudzej rzeczy, przy podobnej ilości odnotowanych przestępstw – w tym przypadku: 6079, poprawiliśmy wykrywalność o 6 %. Kradzież z włamaniem – w styczniu i lutym '05 stwierdziliśmy spadek ilości tych przestępstw o 11,6 %, przy wzroście wykrycia o 1,6 %. Kradzieże samochodów spadły o 18,8% , przy wzroście wykrycia o 2 punkty procentowe. Tak zwane „przestępstwa rozbójnicze” (rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie) – w styczniu i w lutym '05: 770 stwierdzonych przestępstw, w styczniu i lutym '04: 1131, co daje spadek o 31,9 %, przy niewielkim zmniejszeniu poziomu wykrywalności tych przestępstw (o 2,2 %). Śląscy policjanci ujawnili w omawianym okresie 1251 przestępstw narkotykowych, więcej o 45 %, niż w dwóch pierwszych miesiącach 2004 roku. Ustalono prawie 600 podejrzanych (w ub.r. 372) o popełnienie przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. O jakości pracy świadczy także mniejsza o 800 ilość spraw umorzonych w styczniu i lutym tego roku z powodu niewykrycia sprawców. W opracowaniu Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości Komendy Głównej Policji, dotyczącym bezpieczeństwa w dużych aglomeracjach miejskich w 2004 r., który kilka dni temu przesłano do komend wojewódzkich, stwierdzono, cyt.: „Szczególną wartość posiadały własne inicjatywy zdecydowanej większości zainteresowanych komend miejskich oraz – w wielu przypadkach nowatorskie – przedsięwzięcia komend wojewódzkich, w tym szczególnie: KWP Katowice, KWP Poznań, KWP Gdańsk, KWP Kraków oraz KSP Warszawa, KWP Wrocław i KWP Szczecin”. W cytowanym dokumencie, analizując wyniki pracy policyjnej w dużych komendach miejskich, podkreślono, cyt.: „Spadek zagrożenia odnotowano aż w 26 jednostkach, a 4 komendy uzyskały poziom zbliżony do roku 2003. Szczególnie dobre wyniki uzyskało województwo śląskie, pomorskie, lubuskie, zachodniopomorskie, małopolskie (...)” Przedstawione wyżej wyniki i opinie nie oznaczają, że śląscy policjanci „spoczną na laurach”. Zdajemy sobie sprawę, że wielkiego wysiłku i zaangażowania będzie wymagało utrzymanie pozytywnych tendencji, by efekty służby policjantów były coraz lepsze, a województwo śląskie coraz bezpieczniejsze. Najważniejsze aktualnie dla śląskiej Policji to utrzymanie wzrostu jakości pracy, szybsza reakcja na sygnały o przestępstwach, poprawa funkcjonowania służb dyżurnych (by nie doszło więcej do sytuacji takiej, jak w Tarnowskich Górach) i poprawa poziomu kadr – zarówno poprzez system szkoleń dostosowany do rzeczywistych potrzeb, jak i utrzymanie ostrych kryteriów naboru kandydatów do służby. Analiza policyjnych „wpadek” jasno bowiem wskazuje, że dotyczyły one funkcjonariuszy, którzy przy aktualnych kryteriach naboru nie zostaliby w większości przyjęci do Policji. Źródło : KWP Katowice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT