Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
09.03.2005Zawiadomienie Burmistrza

Zawiadamia się, że w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach – Referat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w budynku przy ul. Żeromskiego 14 (wejście od Placu 1-go Maja) w pokoju nr 1 w terminie od 21.03.2005 r. do 11.04.2005 r., w godzinach od 9.00 do 16.00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Dziedzice i Czechowice-Ligota, położonych w jednostce ewidencyjnej Czechowice-Dziedzice. Dokumentacja tego projektu, składająca się z rejestru gruntów, rejestru budynków i lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie art. art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454). Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków i modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Osoby zgłaszające się celem zapoznania z dokumentacją winny posiadać dokumenty tożsamości, w tym PESEL lub REGON. Proszę, w miarę możliwości, o przygotowanie dokumentów dotyczących posiadanych gruntów, budynków i lokali (tytuły własności, dokumenty z pomiarów, z inwentaryzacji powykonawczej, projekty budowlane, potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy i inne). Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT