Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
16.03.2005Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Informuje się, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) istnieje możliwość uzyskania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych - do ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, a także wychowankom ośrodków umożliwiającym spełnianie obowiązku szkolnego lub nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 316 zł(netto). Wnioski o przyznanie stypendium można odebrać w sekretariacie szkoły jeżeli szkoła znajduje się na terenie Gminy, a pozostali uprawnieni mogą odebrać wnioski w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac 1 Maja 1(punkt informacji - biuro podawcze - parter) lub w sekretariacie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Ligocka 1 albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego : www.czechowice-dziedzice.pl Wniosek o stypendium na okres od stycznia do czerwca 2005r. należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2005r., a wniosek na rok szkolny 2005/2006 do 15 września 2005r. w sekretariacie szkoły do której uczeń uczęszcza jeżeli szkoła znajduje się na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, pozostali uprawnieni w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach ul. Ligocka 1. Uwaga: wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć oddzielnie dla każdego uprawnionego ucznia. Źródło : strona internetowa UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT