Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
09.04.2013Mój boski rozwód

W ramach Majo­wego Bzika Miło­snego zapra­szamy na mono­gram w wyko­na­niu Kry­styny Podleskiej.

„Kay zapew­niała mnie, że pierw­sze 50 lat w życiu kobiety to są te naj­gor­sze. Mówiła, że powin­nam spoj­rzeć na swoje życie jak na sma­ko­wity obiad, a na męż­czy­znę jak na doda­tek — przy­jemny, ale nie­ko­nieczny. Pora­dziła mi, żebym się sobie oświad­czyła, sama przy­jęła oświad­czyny i sama wyszła za sie­bie. Aby… kochać sie­bie aż do śmierci. Śmiej­cie się jak chce­cie, ale mi to pomogło”.

G. Aron „Mój boski rozwód”

Reży­se­ria: Jerzy Gruza

Czas trwa­nia: 1 godzina 40 minut bez przerwy

Źródło : MDK Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT