Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
15.04.2013Szanowni Mieszkańcy

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało przyjęcie przez Rząd szeregu różnych zobowiązań w zakresie dostosowania przepisów i działań w różnych obszarach do tych, które obowiązują na terenie całej Unii. Jednym z takich zobowiązań naszego Rządu jest podjęcie działań w celu uporządkowania gospodarki odpadami. W wyniku tego Rząd przekazał to zadanie władzom samorządowym gmin. Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami od 1 lipca 2013 roku.

Wprowadzenie tego systemu, na zasadach obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, ogólnie rzecz ujmując polegać będzie na tym, że obowiązek prawidłowego gospodarowania odpadami, który do tej pory spoczywał na mieszkańcach, przejmie na siebie gmina. Nie oznacza to jednak, że teraz problem ten będzie wyłącznie po stronie gminy, a mieszkańcy zwolnieni będą z wszelkiej odpowiedzialności.

Od tej chwili cała gmina – czyli wszyscy jej mieszkańcy – musi w tym systemie wspólnie uczestniczyć poprzez świadome i pełne zaangażowanie w segregację. Kolejną ważną zmianą jest to, że od 1 lipca br. odpady komunalne wytwarzane na terenie całej Polski muszą trafić do specjalistycznych sortowni odpadów odpowiednio do tego przystosowanych i spełniających surowe wymogi unijne, a nie mogą być – jak do tej pory – składowane i zasypywane wprost do ziemi. Według oficjalnych danych w Polsce obecnie segregowanych jest zaledwie 10% odpadów. W wielu krajach Unii ten wskaźnik jest odwrotny, bo aż ok. 90% odpadów jest poddanych recyklingowi. Ta różnica pokazuje, jak dużo pracy jest jeszcze przed nami do wykonania. Jeżeli nie osiągniemy tych wskaźników, będziemy zmuszeni płacić kary. Dziś trudno powiedzieć, jak duże, ale na pewno nie będą one łagodne.

To ogromne wyzwanie i odpowiedzialność dla wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów gmin w Polsce. Dodatkowym utrudnieniem jest bardzo krótki okres czasu na wprowadzenie tych rewolucyjnych zmian. Trzeba przyznać, że samorządy same wskazywały na konieczność przekazania tego zadania w ręce gmin, ale na innych zasadach. Każda gmina ma swoje odmienne uwarunkowania i lepiej by było, aby określenie sposobu osiągnięcia wskaźników należało do samych gmin. Niestety, sztywne zapisy ustawy krępują ręce samorządom w swobodzie podejmowania szeregu istotnych decyzji w tej sprawie.

Mam jednak nadzieję, że obciążeni dodatkowymi obowiązkami do spełnienia i nauczeni doświadczeniem na innych polach działania, podołamy temu trudnemu zadaniu. Mimo, iż w całym tym procesie zmian w gospodarce odpadami wiele zależy od zapisów ustawowych, to jednak najważniejsza jest postawa i świadomość nas wszystkich. To od nas samych zależeć będzie, jak uda nam się uporać z tym problemem i jaką osiągniemy skuteczność działań na tle innych krajów unijnych, na które tak często powołujemy się w szeregu innych zachowań.

Bardzo proszę o pełne zrozumienie tej sprawy i włączenie się we wspólne działania, bo leży to w naszym interesie, a wtedy dobrze zdamy ten trudny egzamin.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Czechowic-Dziedzic
Marian Błachut

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT