Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
25.04.2013XXXVI Sesja Rady Powiatu

W dniu 25 kwietnia na sali sesyjnej w Starostwie Powiatowym w Bielsku Białej odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu.

Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności przez wiceprzewodniczącego Bogusława Stolarczyka, przyjęto porządek obrad i zatwierdzono protokół z poprzedniej sesji. Informację Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz realizację uchwał Rady Powiatu przekazał starosta Andrzej Płonka.
Głównym tematem sesji było przedstawienie diagnozy problemów społecznych i sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2013 rok, sprawozdanie z efektów pracy PCPR w Bielsku-Białej w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2012, a także ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie bielskim za rok 2012. Kolejnym punktem obrad sesyjnych było sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu bielskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2012. Wspomniane tematy referowali: wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, Przewodnicząca komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Helena Byrdy – Przybyła, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bolesław Pogwizd i Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Dorota Kożuch.

Więcej na wspomniane tematy napiszemy w osobnych materiałach tekstowych.

Podjęto także uchwały w następujących sprawach:

1. Statutu Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach;
2. Statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach;
3. zmiany Uchwały Nr IV/35/271/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego;
4. zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku- Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. z późn. zmianami.

Źródło : Starostwo Powiatowe

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT