Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
30.04.2013Spektakl odwołany

Infor­mu­jemy, że decy­zją Ślą­skiej Agen­cji Teatral­nej spek­takl Andropauza 2 nie odbę­dzie się w pla­no­wa­nym terminie. Istnieje moż­li­wość zwrotu bile­tów w godz. 7.30–15.30 w biu­rze MDK.

Źródło : MDK Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT