Loading
NZOZ DIAMED Czechowice-Dziedzice ul. Kochanowskiego 4 poszukuje lekarza do pracy w POZ (etat lub godziny kontraktowe) tel. 602 100 145

  Dyżur pełni apteka

  Wydarzenia

  Obserwator

  Facebook

   Wiadomości
15.05.2013Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

14 maja br. w budynku Urzędu Miejskiego uroczyście zainaugurowano działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach kadencji 2013-2015.

Przewodniczącym Rady Młodych został wybrany Dominik Drozdek, a zastępcami: Krzysztof Giertler oraz Dawid Pisarek.

Młodzieżowa Rada Miejska w kadencji 2013-2015:

BAS Julia – Zespół Szkół Technicznych i Licealnych
DROZDEK Dominik
– Zespół Szkół „Silesia”
GIERTLER Krzysztof
– Miejska Biblioteka Publiczna
GRYZ Klaudia – Katolickie Gimnazjum
FURCZYK Krzysztof – Gimnazjum Publiczne Nr 2
KUCHARSKI Krzysztof – Miejskie Towarzystwo Sportowe Winner
LONDZIN Błażej – OSP w Zabrzegu
NOWAK Michał – Zespół Szkół w Zabrzegu
PISAREK Dawid – Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa w Zabrzegu
PISAREK Mateusz – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „LUKS”
WIZNER Grzegorz – Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie

Możliwość wybrania swojego przedstawiciela do Rady Młodych mają szkoły ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe, które statutowo działają na rzecz młodzieży, instytucje kultury i nauki ukierunkowane na działalność z młodzieżą, kościoły i inne związki wyznaniowe skupiające młodzież, które mają siedzibę w Czechowicach-Dziedzicach. Każdy z podmiotów może wybrać tylko jednego przedstawiciela.
Młodzieżowa Rada Miejska została utworzona z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Intencją jej powołania było włączenie młodych ludzi do budowy społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie umiejętności formułowania i wyrażania własnych opinii, wyrabianie aktywności w życiu publicznym itp.

Początkowo Młodzieżowa Rada Miejska składała się z uczniów szkół średnich. Następnie została poszerzona o przedstawicieli szkół gimnazjalnych. W związku ze osłabieniem aktywności Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zaproponowała stworzenie nowej formuły jej funkcjonowania. Zaproponowano włączenie do prac Młodzieżowej Rady Miejskiej przedstawicieli różnych środowisk działających na rzecz młodzieży. W czerwcu 2006 roku Rada Miejska uchwaliła nowy Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Obecnie Rada Młodych jest reprezentacją młodzieży w wieku od 13 do 25 lat mieszkającej na terenie naszego miasta. Jej kadencja trwa dwa lata licząc od dnia wyborów.

Podstawowymi celami Rady Młodych są:

- kształtowanie postaw obywatelskich młodego pokolenia, włączenie młodzieży do współpracy z organami samorządowymi,
- konsolidacja działań środowisk młodzieżowych,
- zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i standard ich życia,
- kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,
- przedstawianie potrzeb i reprezentowanie młodzieży wobec władz samorządowych oraz instytucji.

Źródło : UM Czechowice-Dziedzice

Archiwum wiadomości

 
  Polecamy

  Fotoreportaże
Copyright © 2003/2013 • Serwis używa plików cookies • Materiały zamieszczone na tej stronie stanowią własność autorów portalu • KONTAKT